Nyt fra VUC ERHVERV

11. juni 2024Fokus på Ordblindeundervisning for voksne I samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet havde VUC ERHVERV inviteret alle landets udbydere til landsdækkende OBU-seminar, hvor der var særskilt på ordblindeundervisning for voksne. Det blev til en rigtig god dag i Odense med spændende og relevante oplæg, og hvor der også var tid til dialog og erfaringsudveksling. ...
14. maj 2024Nye anbefalinger skal styrke danskernes læsefærdigheder Nye anbefalinger skal styrke knap 500.000 danskeres læsefærdigheder. Regeringens arbejdsgruppe har taget fat på en så vigtig udfordring, som at støtte voksne med læse- og skrivevanskeligheder. Stor respekt for at lytte til de erfaringer, som inviterede aktører præsenterede på arbejdsgruppens møder. ...
16. april 2024Virksomhederne har vigtig rolle i at motivere til efteruddannelse Rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut peger på vigtige faktorer i forhold til at sikre øget efteruddannelse af medarbejderne. Virksomhedernes samarbejde med udbyderne er afgørende for, at medarbejderne får relevant efteruddannelse. ...
3. april 2024Nyt værktøj hjælper personer med læse- og skriveudfordringer PensionDanmark lancerer informationskampagne til mere end 13.000 virksomheder. Med en stærk og målrettet kampagne til mere end 300.000 medarbejdere, har PensionDanmark igangsat en kampagne, som sætter fokus på personer med læse- og skriveudfordringer. ...
FVU engelsk NOV Subsea Production Systems
1. marts 2024Engelsk i trygge rammer Humøret var højt, men også lidt vemodigt, denne onsdag eftermiddag i undervisningslokalet på NOV Subsea Production Systems i Kalundborg. Det var sidste undervisningsgang for de syv fremmødte medarbejdere, som har været til engelskundervisning hos Nordvestsjællands HF og VUC. ...
23. februar 2024Ordblindeundervisning har givet øget selvværd Autismecentret i Vordingborg ramte plet, da de i samarbejde med VUC Storstrøm tilbød et nyt hold for ordblinde medarbejdere. Engagerede medarbejdere mødtes 10 tirsdage i efteråret på bostedet Rugvænget i Præstø. ...
Undervisning i FVU-matematik
8. december 2023Samarbejde styrker FVU-området Er det ikke indlysende, at man opnår de bedste resultater, når man arbejder sammen? Dette fundamentale spørgsmål er essensen af VUC ERHVERV´s tilgang til at udvikle undervisningen på VEU-området. ...
Glade kursister får ordblindeundervisning hos VUC
16. november 2023Lad os i fællesskab styrke VEU-indsatsen Den nye trepartsaftale giver fantastiske muligheder for at sikre, at alle i arbejdsstyrken kan tilbydes relevante kurser. For at løfte denne opgave, er alle parter nødt til at styrke samarbejdet. Lad os på tværs af organisationer, brancher og udbydere rykke tættere sammen. ...
23. august 2023Kursus i dokumentation skaber stor menneskelig værdi Et tæt samarbejde mellem bostedet Parkvej 35 og VUC Storstrøm har betydet, at medarbejderne har fået et skræddersyet kursus tilpasset deres hverdag. Det har givet stor gevinst at tænke faglighed og medarbejderens daglige udfordringer ind i kurset. ...
27. juni 2023Et Folkemøde med fokus på uddannelse Årets Folkemøde var på alle måder en positiv oplevelse. Gode dage med spændende arrangementer, debatter og nye samarbejdspartnere. Og konklusionen er klar: Lad os i fællesskab udvikle medarbejdernes kompetencer til fremtidens arbejdsmarked. ...
Folkemøde 2023
1. juni 2023Folkemøde 2023 For første gang deltager VUC ERHVERV på årets folkemøde, hvor det i år er muligt at møde os på Danske HF & VUC´s stand. Programmet er spækket med spændende arrangementer og debatter omkring uddannelse, efteruddannelse og samarbejde mellem institutioner og arbejdsmarkedets parter. ...
SOSU medarbejder hjælper borger på plejehjem
25. april 2023Udvidet samarbejde mellem VUC og SOSU-skoler Danske SOSU-skoler og VUC ERHVERV afholder d. 17. maj 2023 en fælles konference, hvor der vil blive sat fokus på tvær-institutionelle partnerskaber, der kan medvirke til øget rekruttering og fastholdelse af elever på SOSU-uddannelsen. Derudover vil der være fokus på efteruddannelsesmulighederne for medarbejdere indenfor området. ...
Undervisning for virksomheder hos VUC
1. marts 2023Flere medarbejderne skal tilbydes efteruddannelse For mange virksomheder er det kun muligt at sende 1-2 deltagere til de enkelte fag på det almene område. Det vil VUC’erne i region Syddanmark gøre noget ved. I fællesskab vil skolerne gøre det muligt at tilgå undervisning på tværs af regionen og uden stort tidsspilde med transport. ...
6. februar 2023Projekt Update 2 Upgrade Stærkt partnerskab styrker indsatsen for ledige og beskæftigede Projektet Update 2 Upgrade har fokus på, at et kompetenceløft kan være med til at skabe værdi for både den enkelte og for virksomheder og arbejdspladser. Konsulentteamet bag projektet har fokus på at inspirere og motivere ledige og beskæftigede til at deltage i efteruddannelse. ...
12. december 2022Hjemsendelser afløst af opkvalificering Jammerbugt Kommune viser vejen. Normalt hjemsendes en stor gruppe sæsonansatte medarbejdere d.1. november. Men i år er hjemsendelse udskudt med 6 uger. Et stort skoleprojekt skal opkvalificere sæsonansatte og ledige, og ruste dem til fremtidige krav eller gøre dem klar til yderligere uddannelse. ...
8. november 2022Partnerskaber for fremtiden Målgruppen for Voksen- og efteruddannelse på det almene område er desværre stadigvæk stor. Dette giver både private og offentlige virksomheder udfordringer i det daglige arbejde, hvor ikke mindst globaliseringen, digitaliseringen og indsatserne for grøn omstilling kræver nye kompetencer. Årets VUC ERHVERV Konference havde partnerskaber som tema. ...
Biler hos autoforhandler
1. september 2022Uddannelser til fremtidens Autobranche I samarbejde med Dansk Metal og AutoBranchen Danmark, har VUC-sektoren de sidste godt 2,5 år afviklet det fælles projekt ”Uddannelser til fremtidens Autobranche. Erfaringerne viser med al tydelighed, at tæt samarbejde og partnerskaber er vejen frem. ...
29. marts 2022Bredt partnerskab sikrer efteruddannelse i Midt- og Vestjylland Gennem institutionssamarbejdet KompetencePartner MidtVest gennemfører VUC-sektoren i samarbejde med erhvervsskolerne, jobcentre og fagbevægelsen projektet ”Motivation og færdigheder”. Samarbejdet viser tydeligt, at partnerskaber på VEU-området vejen frem. ...
11. marts 2022Asfaltarbejdere på skolebænken hos VUC Et hold asfaltarbejdere har netop afsluttet et seks ugers skoleforløb med to uger på Mercantec i Ulfborg og fire uger på Randers HF & VUC som en del af projektet ”Asfaltskolen”. ”Det har været et super fint forløb,” fortæller 27-årige Simon Degn uden for klasselokalet på Randers HF & VUC. ...
23. februar 2022Langtidsplanlægning til gavn for virksomheder og medarbejdere I samarbejde med Asfaltindustrien og 3F – Fagligt Fælles Forbund har VUC-sektoren sammen med AMU-udbydere igen i denne sæson afviklet vinterkurser for medarbejderne i dansk, matematik, IT og engelsk samt kurser for ordblinde. ...
27. maj 2021Uddannelsespiloter motiverer hærens medarbejdere til kompetenceudvikling Hæren bruger uddannelsespiloter til at understøtte og motivere medarbejderne. Uddannelsespiloterne har deres virke på de enkelte tjenestesteder og er blevet opkvalificeret til denne opgave af Aalborg Handelsskole, som står for kurset. ...
27. maj 2021Projekt ”Klar til i morgen” hos Forsvarets vedligeholdelsestjeneste I 2019 startede Forsvarets vedligeholdelsestjeneste projektet Klar til i morgen som en fælles indsats for at opkvalificere medarbejderes basale færdigheder. Det skulle imidlertid vise sig også at få stor betydning for arbejdsmiljø og succeser i privatlivet. ...
22. marts 2021Øg motivationen – kom væk fra de vante rammer Der er store fordele ved at lægge undervisningen ud på virksomhederne. Det kan både løfte den enkelte medarbejder, motivere til mere uddannelse og sikre, at virksomhederne får de nødvendige kompetencer, siger virksomhedskonsulent Inger Goul Andersen. Men det kræver stor fleksibilitet – ikke mindst fremover.. ...
Webinar om Job i Spil
15. januar 2021Webinar for ledige En gang om måneden indtil juni afholder uddannelseskonsulenterne Dorte og Morten fra VUC ERHVERV webinarer for ledige om mulighederne for efteruddannelse. På webinaret får du et overblik over forskellige typer af uddannelse og du får at vide, hvordan du kan styrke dine færdigheder i IT, engelsk, dansk og matematik. Du bliver også introduceret til spillet Job i Spil, som kan hjælpe dine tanker om job og uddannelse på vej. Læs mere og tilmeld dig her. ...