Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Folkemødet 2023

Danske HF & VUC og VUC ERHVERV sætter fokus på uddannelse til alle 
Årets Folkemøde var på alle måder en positiv oplevelse, der både bød på spændende arrangementer, debatter og indgåelse af nye samarbejdsaftaler.
Danske HF & VUC havde for første gang deres eget telt på Folkemødet, og VUC ERHVERV deltog som medarrangør af de mange debatter og aktiviteter, der foregik i teltet.

Fokus på ungdomsuddannelser samt voksen- og efteruddannelse
Aktiviteterne i teltet havde naturligvis stort fokus på uddannelsesområdet – både på ungdomsuddannelserne, men i høj grad også på voksen- og efteruddannelsesområdet.
Danmark står overfor store udfordringer i forhold til at skaffe kvalificeret arbejdskraft på en lang række områder. Derfor var der særligt fokus på, hvordan VUC-sektoren kan bidrage endnu mere i forhold til at sikre, at alle i arbejdsstyrken besidder de kompetencer, som både nutidens og fremtidens arbejdsmarked efterspørger.

Samarbejde, partnerskaber og nye veje gennem uddannelsessystemet er vejen frem for at løse fremtidens udfordringer, og der var i de mange debatter – med deltagelse fra bl.a. Dansk Industri, FH, Dansk Metal og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd - enighed om, og vi udelukkende løser udfordringerne beskæftigelsessystemet ved at samarbejde endnu tættere i fremtiden.
VUC-sektoren står klar til at være en endnu større del af løsningen i forhold til at sikre, at medarbejdernes almene kompetencer har et niveau, der understøtter både uddannelse og efteruddannelse.

Samarbejde på tværs af parterne
VUC-sektoren har et stort ønske om at udbygge samarbejdet med alle relevante parter for at være en del af løsningen på de udfordringer, som Danmarks velfærdssystem står overfor. Som et særligt debatemne blev udfordringerne med rekruttering til velfærdsuddannelserne derfor drøftet.
VUC-sektoren ønsker at blive klogere på, hvor uddannelsesinstitutioner, kommuner og regioner i højere grad kan samarbejde i forhold til at sikre den nødvendige rekruttering til området – herunder også opkvalificering af de medarbejdere, der allerede er ansat på velfærdsområderne. En super spændende debat, der dannede grundlag for at udvide samarbejdet mellem aktørerne.

Flere gode historier

Turismeaktører i Nordjylland bliver bedre til tysk
23. september 2020Små turismeaktører i Nordvestjylland går sammen om at blive bedre til tysk Nordvestjylland tiltrækker hvert år millioner af turister, mange af dem er tyskere. For turismeaktørerne er det afgørende at kunne levere et godt serviceniveau og en god kundeoplevelse, og det er derfor en fordel at kunne tysk.
Medarbejderne hos RICOH får undervisning i FVU digital af VUC ERHVERV
15. september 2020Ét kursus blev til tre – VUC har succes med kompetenceudvikling hos Ricoh Tilfældigheder førte til, at serviceteknikerne fra Ricoh kom i gang med et kompetenceudviklingsforløb hos VUC Business Partner i Lyngby. Et kursus i FVU digital, der gav medarbejderne nye digitale kompetencer, blev dog hurtigt så stor en succes, at yderligere to hold startede op. Professionel projektledelse fra VUC, fleksibilitet og kvalitetsundervisning har været nøglen til succes.