Få vurderet dine kompetencer

Få papir på alt det, du kan

Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Individuel kompetencevurdering (IKV)

Hvad er individuel kompetencevurdering? (IKV)
En individuel kompetencevurdering - eller realkompetencevurdering - er en vurdering af alt det, medarbejderne kan, men som de ikke har papir på. Medarbejdernes realkompetencer er deres samlede kvalifikationer, viden, færdigheder og kompetencer. Medarbejderne kan f.eks. have opnået kompetencer gennem deres arbejde, kurser, frivilligt arbejde, udlandsophold eller højskoleophold.

VUC har pligt til at tilbyde en individuel kompetencevurdering, hvis medarbejderne ønsker det.

VUC kan hjælpe med en individuel kompetencevurdering i forhold til de mål, der gælder for fag og niveauer på almen voksenuddannelse (avu) og almengymnasial uddannelse.

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?
Med et individuelt kompetencebevis får medarbejderne flere fordele. Hvis deres kompetencer godkendes, kan de få merit for dele af eller hele kurser. Det betyder, at medarbejderne vil kunne få reduceret deres uddannelsestid eller få tilpasset deres forløb. Det er med andre ord tidsbesparende for både medarbejderen og virksomheden.

Et individuelt kompetencebevis kan også bruges, hvis medarbejderen søger ind på en voksen- og efteruddannelse, f.eks. på en erhvervsuddannelse.

Hvordan foregår en individuel kompetencevurdering?
En individuel kompetencevurdering foretages med udgangspunkt i målene for de konkrete avu- eller hf-fag.

Medarbejderen er selv ansvarlig for at kunne dokumentere sine kompetencer, f.eks. i form af kursusbeskrivelser, deltagerbeviser, udtalelser.

Vurderingen foretages af en vejleder hos VUC. Den foregår via samtale og test i forhold til målene i et eller flere fag. Medarbejderne får efterfølgende en tilbagemelding på, om de opfylder kravene til at kunne få godkendt deres kompetencer.

Får man et eksamensbevis?
Hvis medarbejderne får anerkendt deres kompetencer, udsteder VUC et kompetencebevis. Man får ikke karakter, men derimod en udtalelse om ens kompetencer.

Hvad kan man bruge en individuel kompetencevurdering til?
Kompetencebeviset kan bruges til at få afkortet en uddannelse, da man får merit for dele af eller hele fag. Det kan også bruges til at søge ind på f.eks. en erhvervsuddannelse, så medarbejderne kan gå fra ufaglært til faglært.

Det praktiske

Hvor lang tid tager en individuel kompetencevurdering?
En individuel kompetencevurdering er, som ordet siger, individuel. Det er derfor forskelligt fra person til person, hvor lang tid det tager.

Hvor foregår det?
Den individuelle kompetencevurdering foregår på VUC.

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage.

Hvordan kommer vi i gang?
Hvis du vil høre mere om mulighederne for en individuel kompetencevurdering, skal du kontakte dit lokale VUC.

Du finder dit lokale VUC HER

Forløbet

  1. Indledende møde mellem medarbejder og vejleder fra VUC
  2. Samtale og test på VUC
  1. Tilbagemelding på samtale og test
  2. Udstedelse af kompetencebevis

Få papir på alt det,du kan