Efteruddanelse er en gevinst for både virksomhed og medarbejder.

Læs mere


Kompetencer skal holdes ved lige hele livet

Lad VUC stå for opkvalificering af virksomhedens medarbejdere, så de er i form til et arbejdsmarked i rivende udvikling.
VUC ERHVERV er din samlede indgang til kvalificeret og tilpasset voksenuddannelse på alle niveauer.

Sådan har vi bl.a. hjulpet med kompetenceløft

KompetenceBoost Nord

KompetenceBoost Nord

Projektet KompetenceBoost Nord dækker hele Region Nordjylland med et mål om at øge samarbejdet og styrke indsatsen for ledige og beskæftigede voksne, der er læse- og skrivesvage og/eller ordblinde.Mere om projektet
Motivation og færdigheder

Motivation og færdigheder

Formålet er at motivere 800 beskæftigede og ledige til at løfte deres basale kompetencer, og projektet har allerede vist, at det brede partnerskab giver resultater i form af kompetenceløft for folk i målgruppen. Gennem en målrettet indsats er virksomheder, medarbejdere og ledige blevet opmærksomme på og motiverede for at deltage i kurserne.Mere om projektet
Uddannelser til fremtidens autobranche

Uddannelser til fremtidens autobranche

VUC-sektoren, AutoBranchen Danmark og Dansk Metal er gået sammen om det landsdækkende projekt Uddannelser til fremtidens autobranche. Projektet skal sætte fokus på mulighederne for opkvalificering af grundlæggende og erhvervsrettede kompetencer for medarbejdere i autobranchen.Mere om projektet

Tak for samarbejdet

Odense Biblioteker og Borgerservice
YOYO Global Freight
Alusteel
Sydtrafik
FynBus
Bio Recycling
CeWeC

Følg os også på LinkedIn


Nyt fra VUC Erhverv


23. august 2023Kursus i dokumentation skaber stor menneskelig værdi Et tæt samarbejde mellem bostedet Parkvej 35 og VUC Storstrøm har betydet, at medarbejderne har fået et skræddersyet kursus tilpasset deres hverdag. Det har givet stor gevinst at tænke faglighed og medarbejderens daglige udfordringer ind i kurset. ...
Ordblindeundervisning. Hjælp privat arbejde
17. august 2023Ordblindeundervisning gør en forskel Sanne Sørensen er uddannet blomsterdekoratør og arbejder på Aldershvile Planteskole i Bagsværd. Hun fik hjælp på VUC Lyngby til Ordblindeundervisning for at blive bedre til at løse skriftlige opgaver – både på arbejdet og i fritiden. ...
27. juni 2023Et Folkemøde med fokus på uddannelse Årets Folkemøde var på alle måder en positiv oplevelse. Gode dage med spændende arrangementer, debatter og nye samarbejdspartnere. Og konklusionen er klar: Lad os i fællesskab udvikle medarbejdernes kompetencer til fremtidens arbejdsmarked. ...

Skal vi tage en snak om dit uddannelsesbehov?

Vil du vide mere om, hvordan VUC kan hjælpe med et kompetenceløft af dine medarbejdere?
Eller vil du vide mere om vores kurser og efteruddannelsesforløb? Kontakt VUC ERHVERVS SEKRETARIAT eller dit lokale VUC.

Michael Fjeldsted

Michael Fjeldsted
VEU-chef
M: 23 99 28 23
mfj@vuc-erhverv.dk

Michael har arbejdet med detailhandel, produktion og markedsføring i den private sektor, og har undervisnings- og ledelseserfaring fra erhvervsskole- og gymnasiesektoren.

Find Michael på LinkedIn

Hans-Henrik Jensen

Hans-Henrik Jensen
Chefkonsulent
M: 51 67 12 46
hah@vuc-erhverv.dk

Hans-Henrik har undervisning- og ledelseserfaring fra folkeskole-, erhvervsskole- og gymnasiesektoren, og har stor erfaring i samarbejdet med ministerier, branche-organisationer og arbejdsmarkedets parter.

Find Hans-Henrik på LinkedIn

Dorte Nordam-Nielsen
Seniorkonsulent
M: 51 72 49 23
dnn@vuc-erhverv.dk

Dorte har erfaring med at understøtte virksomheders forretningsområder herunder behov for kompetenceudvikling, medarbejdertrivsel og arbejdsglæde, samt tiltrække og fastholde de rette kompetencer.

Find Dorte på LinkedIn