• Fjernundervisning for medarbejdere – muligheder, spørgsmål og svar
    Læs mere

Job i Spil


jobispil.dk

Nysgerrig på dine muligheder
for job og uddannelse?

Prøv Job i Spil
27. marts 2020Fleksibel online-pakke til Det Grønne område Den Grønne Konsulenttjeneste har sammen med VUC, Tietgen og Kold College udviklet et udvalg af online-kurser specifikt rettet mod det grønne område. Online-kurserne er et godt alternativ til afskedigelser pga. Corona-krisen: I fastholder gode medarbejdere og samtidig er der mulighed for at sikre lønrefusion. ...
26. marts 2020Opkvalificér dine medarbejdere via fjernundervisning og få dækket lønudgiften Mange virksomheder er påvirket af Corona-epidemien, og tusindvis af medarbejdere mangler derfor opgaver lige nu. VUC står klar med et alternativ til de virksomheder, der overvejer at sende deres medarbejdere hjem eller i værste fald at afskedige dem: Fjernundervisning. ...
25. marts 2020Det virtuelle kursus – et godt alternativ i en alternativ tid Mange virksomheder overvejer at sende medarbejdere hjem på grund af Corona-epidemien. De manglende opgaver giver overskydende tid. Som virksomhed kan I ved at sende jeres medarbejdere på kursus udnytte en svær situation til både at udvikle medarbejdere og virksomhed - og for langt de fleste virksomheder vil det endda ikke betyde en øget udgift i en svær økonomisk situation. ...
20. marts 2020VUC omlægger kursus til fjernundervisning, så ledige kan fortsætte deres uddannelse trods Corona-krisen Hos VUC Storstrøm har man med stor succes på rekordtid omlagt et kursus i FVU læsning og FVU matematik for ledige til fjernundervisning. De ledige får nu mulighed for at færdiggøre deres kursus trods Corona-krisen. ...
20. marts 2020Landsdækkende fjernundervisning – VUC hjælper med at søge løntabsgodtgørelse Midt i denne conoravirustid står 69 VUC'er sammen om at levere fjernundervisning i hele landet. Uanset hvilket VUC og hvor mange VUC'er, som skal samarbejde om et fjernundervisningsforløb, så vil det være samme høje undervisningsniveau, som kursisten og virksomheden vil opleve. ...
18. marts 2020VUC-sektoren: Har du tid, har du mulighed, så er vi klar med fjernundervisning Virksomhederne har mindre at lave, kunderne bliver hjemme, og salget i butikkerne er for nedadgående. Derfor er der mange på arbejdsmarkedet, som har fået ekstra tid, og denne tid kan bruges på uddannelse. ...


VUC ERHVERV er den fælles indgang til VUC-sektoren

Vi gør det enkelt og overskueligt for virksomheden og medarbejderne at få overblik over mulighederne for almen voksen- og efteruddannelse.

VUC ERHVERV er landsdækkende. Vi leverer undervisning med udgangspunkt i vores lokale afdelinger, men samarbejder regionalt og på landsplan. Det betyder, at du kun skal kontakte ét VUC for at få hjælp til efteruddannelse af dine medarbejdere, også selv om din virksomhed har afdelinger flere steder i landet.

VUC ERHVERV er mere end uddannelse.

Vi tilbyder kompetenceløft, der sikrer virksomheden og medarbejderne viden, der rækker ind i fremtiden. Med de rette kompetencer løser medarbejderne arbejdsopgaverne lettere og mere effektivt. Det giver ikke alene højere kvalitet i opgaveløsningen, det giver også fleksible medarbejdere, der kan tilpasse sig fremtidens arbejdsmarked.


Forbedrede almene kompetencer ruster den enkelte til at klare udfordringerne på arbejdsmarkedet, men samtidig giver det også højere livskvalitet. Et kompetenceløft giver med andre ord også bonus på den private bundlinje

Vi leverer almene og fleksible kompetenceløft. Vi tilrettelægger undervisning af høj kvalitet ud fra virksomhedens og den enkeltes behov og forudsætninger. Vi tilpasser undervisningen til branchen og gør den anvendelsesorienteret og varieret.


Vi tilbyder fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen. Vi kommer gerne ud på virksomheder, men I har også mulighed for at deltage i undervisning på VUC eller online.


Vi er til stede lokalt, men arbejder også sammen regionalt og på landsplan. Det er din garanti for ensartethed og kvalitet – og ikke mindst for fleksibel viden.