Hjælp, hvis du er ordblind

Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Ordblindeundervisning

374.000 danskere skønnes at være ordblinde. En del af disse ved ikke, at de er ordblinde, eller også får de ikke den hjælp, der kan gøre arbejdet og hverdagen lettere. Hos VUC kan man få ordblindeundervisning, der gør en bedre til at læse, stave, skrive og bruge digitale værktøjer.

Hvad er ordblindeundervisning?
Ordblindeundervisning er for de medarbejdere, som har svært ved at læse, stave og skrive, og hvor en test har vist, at de er ordblinde. Undervisningen tager udgangspunkt i eksempler fra medarbejdernes hverdag.

I undervisningen udvikler medarbejderne deres læse-, skrive og stavefærdigheder. De lærer også at bruge it-hjælpemidler, der kan gøre det lettere for dem at læse, stave og skrive.

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?
Fremtidens arbejdsmarked stiller krav til, at medarbejderne kan læse, stave og skrive. En investering i et ordblindekursus vil betyde, at medarbejderne får lettere ved at løse deres arbejdsopgaver og omstille sig til nye. Samtidig opnår virksomheden højere kvalitet og mere effektivitet i opgaveløsningen.

Medarbejdere, der har haft svært ved eller helt har undgået at læse og skrive, får redskaber til at kompensere for deres ordblindhed. De øger deres muligheder for at fungere i beskæftigelse, uddannelse, samfundslivet og privatlivet.

Nye kompetencer giver glade medarbejdere med højere livskvalitet. Medarbejderne får mere selvtillid, mod på nye arbejdsopgaver og efteruddannelse.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?
Undervisningen er individuelt tilrettelagt ud fra medarbejdernes behov.

Undervisningen foregår på små hold med 3-6 deltagere, hvor alle deltagere er ordblinde.

Optagelseskrav
Inden medarbejderne starter, skal de til en indledende samtale for at finde ud af, om ordblindeundervisning er det rette tilbud til dem. VUC vil også afdække medarbejderens skriftsproglige færdigheder ved hjælp af en test. Testen viser, om medarbejderne er ordblinde og har ret til ordblindeundervisning.

Hvis medarbejderne er ordblinde, laver VUC en individuel plan for undervisningens mål og indhold. Planen drøftes med medarbejderen, inden kurset starter.

Det praktiske

Hvor lang tid varer et kursus?
Et forløb kan vare op til 60 timer.

Hvor foregår undervisningen?
Undervisningen kan foregå hos jer på virksomheden, hos os på VUC eller i nogle tilfælde online.

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage.

Læs mere om mulighed for løntabsgodtgørelse og støtte via kompetencefonde her

Hvordan kommer vi i gang?
Hvis du vil høre mere om mulighederne for undervisning, skal du kontakte dit lokale VUC.

Forløbet

  1. Indledende møde på virksomheden
  2. Planlægningsmøde på virksomheden
  3. Informationsmøde for medarbejderne
  4. Tjek af medarbejdernes færdigheder
  1. Ansøgning om løntabsgodtgørelse
  2. Undervisning
  3. Evaluering

Hos VUC kan du få ordblindeundervisning, der gør dig bedre til at læse, stave, skrive og bruge digitale værktøjer.