Det handler om HOLDNINGER ...

VUC ERHVERV's holdning

VUC ERHVERV arbejder for at øge virksomhedernes kendskab til mulighederne i voksen- og efteruddannelsessystemet. Vi ønsker at bidrage til et stærkt voksen- og efteruddannelsessystem i Danmark. Vi vil derfor spille en aktiv rolle i debat om emnet og være med til at skabe fokus på vigtigheden af livslang læring.

Her får du et overblik over nogle af vores holdninger.

31. august 2023Lad os forenkle adgangen til efteruddannelse Efter en forlængelse af VEU-trepartsaftalen fra 2017, er forhandlingerne om en ny aftale nu i gang. Og som udbydere af almen voksen- og efteruddannelse følger vi naturligvis spændt med i, hvad parterne har af fokusområdet og prioriteringer på VEU-området. ...
5. oktober 2022Trepartsaftalen forlænges – vigtige forhandlinger venter Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge VEU-trepartsaftalen fra 2017 i endnu et år. Dette betyder en videreførelse af de initiativer i VEU-trepartsaftalen fra 2017, som ikke allerede er afsluttet. Men vigtige forhandlinger venter. ...
23. juni 2022Vi skal sikre videre- og efteruddannelse til alle Det er glædeligt at læse i den netop udgivne rapport fra VIVE, at voksnes almene færdigheder generelt har fået et løft gennem de sidste 10 år. Men ikke alle grupper har oplevet den positive udvikling, og vi er ved at skabe et A- og B-hold blandt arbejdsstyrken. Kommende trepartsforhandlinger skal have fokus på at få alle.med.nu. ...
28. marts 2022Beskæftigede rammes af gældende regler Folk i beskæftigelse har fået sværere ved at finde kurser i fagene FVU-digital og FVU-engelsk. Reglen om at ledige ikke kan deltage i kursernehar haft utilsigtede konsekvenser. ...
3. marts 2022Giv virksomhederne øget valgfrihed Det er i dag ikke muligt for en virksomhed, som ønsker at sende medarbejdere på FVU, at betale for ”tompladser” på FVU-hold. Dette medfører desværre, at nogle virksomheder ender med ikke at sende deres medarbejdere på efteruddannelse. ...
3. februar 2022Lad os bruge de digitale muligheder Under nedlukningen i 2020 blev det muligt at foretage udredninger af ordblinde samt FVU-screeninger via nettet. Erfaringerne fra denne periode viser med al tydelighed, at det var en god mulighed til gavn for alle parter. Gør denne mulighed permanent! ...
26. januar 2022Lad os i fællesskab sætte klare mål Hvis vi som samfund skal i mål med det store efteruddannelsesefterslæb af voksne med manglende basale færdigheder, er der behov for konkrete måltal for almen opkvalificering. ...
Billede af en mikrofon
20. januar 2022Giv ledige ret til FVU digital og FVU engelsk Giv ledige ret til FVU digital og FVU engelsk. I en global og digital tidsalder bør FVU digital og FVU engelsk være permanente tilbud og åbne for borgere både i og udenfor beskæftigelse. ...
13. januar 2022Antallet af danskere med mangelfulde basale færdigheder skal halveres i 2030 VUC ERHVERV ønsker sammen med vores samarbejdspartnere at finde praktiske løsninger, som gør det nemt og enkelt for både den enkelte virksomhed men også for den enkelte borger. ...
27. maj 2021Gode råd til at komme i gang med opkvalificering af de basale færdigheder Selvom de primære målgrupper er ufaglærte og faglærte, kan andre med fx en gymnasial uddannelse også sagtens få gavn af at opkvalificere deres dansk, matematik, engelsk og it. ...
19. marts 2021Også ledige skal opkvalificeres Ledige uden for arbejdsmarkedet skal ogå opkvalificeres, så de er rustet med de basale kompetencer til at fastholde et job. ...
22. juni 2020Det skal være nemmere for den ledige at tage et kursus Det skal være nemmere for ledige at tage et kursus. VUC ERHVERV mener, at lovgivningen derfor skal gøres mere enkel. Det er netop vedtaget af politikerne. ...
25. maj 2020Efteruddannelse – det er altså bare noget BØVL!! VUC-sektoren er eksperter i uddannelse. Vi er fleksible og hurtige i planlægningen med virksomhederne. I kan derfor trygt overlade uddannelses-BØVLET til os. ...
18. maj 2020Positiv udvikling på positivlisterne VUC-sektoren mener, at de almene fag skal have en plads på den landsdækkende positivliste, da fagene hæver udbyttet af de mere fagfaglige kurser. ...
13. maj 2020Bevar dele af nødloven – til gavn for kursister og virksomheder For udbydere af almen voksenuddannelse på bl.a. FVU og OBU-området har Covid-19 bl.a. givet muligheden for at optage kursister via virtuelle platforme – en mulighed mange gerne ser videreført efter Covid-19. ...
6. maj 2020Kan fjernundervisning erstatte ordinær undervisning på VEU-området? Siden Covid-19 lukkede Danmark ned, har både kursister og lærere gjort brug af diverse digitale platforme. Holdningerne til fjernundervisning og generel brug af digitale løsninger blev pludselig mange – og set med vores øjne, for en dels vedkommende polariserede og unuancerede. ...
29. april 2020Hvem har ansvaret for voksen- og videreuddannelse? Hvem har ansvaret for, at medarbejderne holder sig ajour og opdateret til morgendagen? Både virksomhederne og medarbejderne via VUC har ansvaret for efter- og videreuddannelse. ...
29. april 2020Livslang læring – er det også nødvendigt? Flere jobskift kan medføre et større behov for efter- og videreuddannelse. Behovet for konstant opdateret viden mht. digitalisering er vedvarende i fremtiden. Vi skal med andre ord lære hele livet. ...
29. april 2020Egenkapital og dermed afskrivninger gælder også for den ansatte Hvem har ansvaret for, at medarbejderne holder sig ajour og opdateret til morgendagen? Både virksomhederne og medarbejderne via VUC har ansvaret for efter- og videreuddannelse. ...
28. april 2020Gør brug af efteruddannelsesmulighederne For både virksomheder og uddannelsessektor bør situationen omkring covid-19 være et wakeup-call til fremover at være forberedte på pludselige økonomiske, strukturelle eller samfundsmæssige forandringer, der har indflydelse på beskæftigelsessituationen i Danmark. ...