Det handler om HOLDNINGER ...

VUC ERHVERV's holdning

VUC ERHVERV arbejder for at øge virksomhedernes kendskab til mulighederne i voksen- og efteruddannelsessystemet. Vi ønsker at bidrage til et stærkt voksen- og efteruddannelsessystem i Danmark. Vi vil derfor spille en aktiv rolle i debat om emnet og være med til at skabe fokus på vigtigheden af livslang læring.

Her får du et overblik over nogle af vores holdninger.

27. maj 2021Gode råd til at komme i gang med opkvalificering af de basale færdigheder Selvom de primære målgrupper er ufaglærte og faglærte, kan andre med fx en gymnasial uddannelse også sagtens få gavn af at opkvalificere deres dansk, matematik, engelsk og it. ...
19. marts 2021Også ledige skal opkvalificeres Ledige uden for arbejdsmarkedet skal ogå opkvalificeres, så de er rustet med de basale kompetencer til at fastholde et job. ...
22. juni 2020Det skal være nemmere for den ledige at tage et kursus Det skal være nemmere for ledige at tage et kursus. VUC ERHVERV mener, at lovgivningen derfor skal gøres mere enkel. Det er netop vedtaget af politikerne. ...
25. maj 2020Efteruddannelse – det er altså bare noget BØVL!! VUC-sektoren er eksperter i uddannelse. Vi er fleksible og hurtige i planlægningen med virksomhederne. I kan derfor trygt overlade uddannelses-BØVLET til os. ...
18. maj 2020Positiv udvikling på positivlisterne VUC-sektoren mener, at de almene fag skal have en plads på den landsdækkende positivliste, da fagene hæver udbyttet af de mere fagfaglige kurser. ...
13. maj 2020Bevar dele af nødloven – til gavn for kursister og virksomheder For udbydere af almen voksenuddannelse på bl.a. FVU og OBU-området har Covid-19 bl.a. givet muligheden for at optage kursister via virtuelle platforme – en mulighed mange gerne ser videreført efter Covid-19. ...
6. maj 2020Kan fjernundervisning erstatte ordinær undervisning på VEU-området? Siden Covid-19 lukkede Danmark ned, har både kursister og lærere gjort brug af diverse digitale platforme. Holdningerne til fjernundervisning og generel brug af digitale løsninger blev pludselig mange – og set med vores øjne, for en dels vedkommende polariserede og unuancerede. ...
29. april 2020Hvem har ansvaret for voksen- og videreuddannelse? Hvem har ansvaret for, at medarbejderne holder sig ajour og opdateret til morgendagen? Både virksomhederne og medarbejderne via VUC har ansvaret for efter- og videreuddannelse. ...
29. april 2020Livslang læring – er det også nødvendigt? Flere jobskift kan medføre et større behov for efter- og videreuddannelse. Behovet for konstant opdateret viden mht. digitalisering er vedvarende i fremtiden. Vi skal med andre ord lære hele livet. ...
29. april 2020Egenkapital og dermed afskrivninger gælder også for den ansatte Hvem har ansvaret for, at medarbejderne holder sig ajour og opdateret til morgendagen? Både virksomhederne og medarbejderne via VUC har ansvaret for efter- og videreuddannelse. ...
28. april 2020Gør brug af efteruddannelsesmulighederne For både virksomheder og uddannelsessektor bør situationen omkring covid-19 være et wakeup-call til fremover at være forberedte på pludselige økonomiske, strukturelle eller samfundsmæssige forandringer, der har indflydelse på beskæftigelsessituationen i Danmark. ...