Det handler om HOLDNINGER …

VUC ERHVERV’s holdning

VUC ERHVERV arbejder for at øge virksomhedernes kendskab til mulighederne i voksen- og efteruddannelsessystemet. Vi ønsker at bidrage til et stærkt voksen- og efteruddannelsessystem i Danmark. Vi vil derfor spille en aktiv rolle i debat om emnet og være med til at skabe fokus på vigtigheden af livslang læring.

Her får du et overblik over nogle af vores holdninger.

Gør brug af efteruddannelsesmulighederne

Coronakrisen har vist, at kendskabet til mulighederne i VEU-systemet ikke er tilstrækkeligt udbredt blandt virksomhederne. Mulighederne for at benytte tilbuddene til fastholdelse og opkvalificering af medarbejdere er generelt ikke blevet udnyttet.

Klik her for at læse hele artiklen

Hvem har ansvaret for voksen- og videreuddannelse?

Hvem har ansvaret for, at medarbejderne holder sig ajour og opdateret til morgendagen?

Både virksomhederne og medarbejderne via VUC har ansvaret for efter- og videreuddannelse.

Klik her for at læse hele artiklen

Livslang læring – er det også nødvendigt?

Flere jobskift kan medføre et større behov for efter- og videreuddannelse. Behovet for konstant opdateret viden mht. digitalisering er vedvarende i fremtiden. Vi skal med andre ord lære hele livet.

Klik her for at læse hele artiklen


Egenkapital og dermed afskrivninger gælder også for den ansatte

Desto længere tid vi har været på arbejdsmarkedet og desto bedre vi bliver til at løse vores opgaver, jo mere værdi har vi som ansat for virksomheder. Men hvis vores færdigheder og viden ikke bliver ajourført/holdt ved lige, så falder vores værdi for virksomheden.

Klik her for at læse hele artiklen

Kan fjernundervisning erstatte ordinær undervisning på VEU-området?

Siden Covid-19 lukkede Danmark ned, har både kursister og lærere gjort brug af diverse digitale platforme. Holdningerne til fjernundervisning og generel brug af digitale løsninger blev pludselig mange – og set med vores øjne, for en dels vedkommende polariserede og unuancerede.

Klik her for at læse hele artiklen

Bevar dele af nødloven – til gavn for kursister og virksomheder

For udbydere af almen voksenuddannelse på bl.a. FVU og OBU-området har Covid-19 bl.a. givet muligheden for at optage kursister via virtuelle platforme – en mulighed mange gerne ser videreført efter Covid-19.

Klik her for at læse hele artiklen


Positiv udvikling på positivlisterne

VUC-sektoren mener, at de almene fag skal have en plads på den landsdækkende positivliste, da fagene hæver udbyttet af de mere fagfaglige kurser.

Klik her for at læse hele artiklen

Efteruddannelse – det er altså noget BØVL!!

VUC-sektoren er eksperter i uddannelse. Vi er fleksible og hurtige i planlægningen med virksomhederne. I kan derfor trygt overlade uddannelses-BØVLET til os.

Klik her for at læse hele artiklen