VUC ERHVERV's holdning

Hvem har ansvaret for voksen- og videreuddannelse?

VUC-sektoren besøger virksomheder, og vi snakker med ledelsen om vigtigheden af social kapital, omstillingsparathed og fremtidens krav til både produktion, medarbejdere og virksomhedens kunders krav til virksomhedens produkter. Vi snakker med fagforeningerne om opkvalificering af deres medlemmer, så de også bliver klar til fremtidens arbejdsmarked.

Men hvem har ansvaret for, at medarbejderne holder sig ajour og opkvalificeret til morgendagen? Martin Thorborg, som vi bl.a. kender fra Jubii har en klar holdning til videreuddannelse, når det gælder faget IT. Det er ikke alene virksomhedernes ansvar, mener han.

Det er måske ikke enten eller. VUC's indgang med både at have dialog med virksomhedernes ledelse samt medarbejderne via fagforeningerne er sikkert den rigtige vej. Det er både virksomhedernes og medarbejdernes ansvar. Men hvad gør medarbejderne - stiller de krav om opkvalificering?

Ny produktionsmaskiner og innovation er ikke nok til at gøre virksomheden konkurrencedygtig. Virksomheden skal også have en konkurrencedygtig og omstillingsparat medarbejdergruppe, og det sker bl.a. via efter- og videreuddannelse.

Både virksomhederne og medarbejderne via VUC har ansvaret for efter- og videreuddannelse. Vi har ansvaret for at kunne levere uddannelse, når virksomheden har tid. Medarbejderne skal prioritere uddannelse, ligesom virksomhederne skal planlægge opkvalificering af deres medarbejdere, som man planlægger ferie.

Efter- og videreuddannelse sikrer job, bedre løn og ansættelsesvilkår for den enkelte medarbejder til gavn for én selv og virksomheden.