Den fælles indgang til VUC-sektoren

Om VUC ERHVERV

VUC ERHVERV er ...
Efteruddannelse på arbejdspladsen er en gevinst for både medarbejdere og virksomhed.
VUC ERHVERV er landsdækkende og vi hjælper med at implementere virksomheders kompetenceudviklingsplaner og dermed udvikle medarbejdernes færdigheder og kompetencer. På den måde får medarbejderne bedre forudsætninger for at løse deres arbejdsopgaver i en tid med store forandringer og et arbejdsmarked med fokus på fastholdelse, bevægelse og vækst.

Landsdækkende service
På landsplan tilbyder VUC ERHVERV målrettet fleksibel efteruddannelse og opkvalificering af medarbejderne hos private og offentlige virksomheder.
Et solidt fagligt fundament er en vigtig forudsætning for at få mest muligt ud af efteruddannelseskurser.
Når de grundlæggende kompetencer har mangler, vil det være en hindring for yderligere kompetenceforløb eksempelvis inde for det fagfaglige område. Du kan selvfølgelig forvente samme høje kvalitet, uanset hvilket VUC du kontakter.

VUC ERHVERV er mere end uddannelse

Undervisningen foregår på virksomheden eller hos et af vores 68 uddannelsessteder.

Vores erfaring er, at medarbejdere som forbedrer deres kompetencer, får øget selvværd, bedre trivsel, øget engagement og bliver mere åbne for nye arbejdsopgaver.
Sammen med virksomheder udvikler vi færdigheder og kompetencer som er virksomhedsrettet, og som rækker ind i fremtiden. Kompetencerne giver medarbejderne de bedste forudsætninger for at videreudvikle sig i takt med nye og stigende krav og forventninger.

Med udgangspunkt i virksomhedens kompetenceudviklingsplan tilbyder vi virksomhedsrettede kurser.

Et langt arbejdsliv stiller krav til nye kompetencer og det moderne arbejdsmarked udfordrer medarbejdernes kompetencer, fleksibilitet og forandringsparathed.

VUC ERHVERV er til stede lokalt, men arbejder også sammen regionalt og på landsplan. Det er din garanti for ensartethed og kvalitet .

Kontakt os for et uforpligtende inspirationsmøde om kompetenceudvikling og mulighederne i netop din virksomhed – det betaler sig.

VIDEN TO GO

VIDEN TO GO er VUC-sektorens bidrag til øget konkurrenceevne og mobilitet gennem målrettet voksen- og efteruddannelse.

Læs mere her

Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

VUC ERHVERV's organisering

Sammen er vi stærke. Derfor har VUC ERHVERV et tæt, koordineret samarbejde for at kunne levere det bedst mulige produkt og den bedst mulige service til vores kunder.

VUC ERHVERV repræsenterer VUC-sektoren på området for voksen- og efteruddannelse (VEU).

Det lokale VUC’s arbejde understøttes af det regionale VEU-samarbejde i de 5 regioner. På nationalt plan støtter VUC ERHVERV op og har bl.a. dialog med landsdækkende virksomheder og organisationer.

Styregruppen består af VUC-sektorens direktører/rektorer, som sætter den strategiske kurs for VUC ERHVERV. Forretningsudvalget består af en VUC-repræsentant for hver region samt fra værtsinstitutionen (HF & VUC FYN). Forretningsudvalgets opgave er bl.a. at følge forsyningssikkerheden på VEU-aktiviteter, udstikke rammerne for og prioritere driften i samarbejdet.

Det regionale koordinationsforum er medlemmerne repræsenteret ved de 5 regioner. Dette forum har fokus på de mere praktiske opgaver, og fungerer som sparring til VUC ERHVERV sekretariatet.


Vi er mange, som er involveret i VEU-samarbejdet. Vores organisering skaber plads til dialog og samarbejde på lokalt, regionalt og nationalt niveau til en af de store og vigtige samfundsopgaver.

VUC ERHVERVS SEKRETARIAT

Michael Fjeldsted

Michael Fjeldsted
VEU-chef
M: 23 99 28 23

Michael har arbejdet med detailhandel, produktion og markedsføring i den private sektor, og har undervisnings- og ledelseserfaring fra erhvervsskole- og gymnasiesektoren.

Find Michael på LinkedIn

Hans-Henrik Jensen

Hans-Henrik Jensen
Chefkonsulent
M: 51 67 12 46

Hans-Henrik har undervisning- og ledelseserfaring fra folkeskole-, erhvervsskole- og gymnasiesektoren, og har stor erfaring i samarbejdet med ministerier, branche-organisationer og arbejdsmarkedets parter.

Find Hans-Henrik på LinkedIn

Dorte Nordam-Nielsen
Seniorkonsulent
M: 51 72 49 23

Dorte har erfaring med at understøtte virksomheders forretningsområder herunder behov for kompetenceudvikling, medarbejdertrivsel og arbejdsglæde, samt tiltrække og fastholde de rette kompetencer.

Find Dorte på LinkedIn