Om VUC ERHVERV

VUC ERHVERV er …
VUC ERHVERV er den fælles indgang til VUC-sektoren. Vi gør det enkelt og overskueligt for virksomheden, medarbejdere og myndigheder at få overblik over mulighederne for almen voksen- og efteruddannelse.

Landsdækkende service
VUC ERHVERV er landsdækkende og består af 29 VUC’er. Vi leverer undervisning med udgangspunkt i vores lokale afdelinger, men samarbejder regionalt og på landsplan. Det betyder, at du kun skal kontakte ét VUC for at få efteruddannelse af dine medarbejdere, også selv om din virksomhed har afdelinger flere steder i landet. Du kan selvfølgelig forvente samme høje kvalitet, uanset hvilket VUC du kontakter.

VUC ERHVERV er mere end uddannelse
VUC ERHVERV er fleksibel viden.

VUC ERHVERV tilbyder kompetenceløft, der sikrer virksomheden og medarbejderne viden, der rækker ind i fremtiden. Med de rette kompetencer løser medarbejderne arbejdsopgaverne lettere og mere effektivt. Det giver ikke alene højere kvalitet i opgaveløsningen, det giver også fleksible medarbejdere, der kan tilpasse sig fremtidens arbejdsmarked.

Forbedrede almene kompetencer ruster den enkelte til at klare udfordringerne på arbejdsmarkedet, men samtidig giver det også højere livskvalitet. Et kompetenceløft giver med andre ord også bonus på den private bundlinje.

VUC ERHVERV leverer almene og fleksible kompetenceløft. Vi tilrettelægger undervisning af høj kvalitet ud fra virksomhedens og den enkeltes behov og forudsætninger. Vi tager udgangspunkt i jeres hverdag og tilpasser undervisningen til branchen og gør den anvendelsesorienteret og varieret.

VUC ERHVERV har fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen. Vi kommer gerne ud på virksomheder, men I har også mulighed for at deltage i undervisning på VUC eller online.

VUC ERHVERV er til stede lokalt, men arbejder også sammen regionalt og på landsplan. Det er din garanti for ensartethed og kvalitet – og ikke mindst for fleksibel viden.

Viden To Go

VIDEN TO GO er VUC-sektorens bidrag til øget konkurrenceevne og mobilitet gennem målrettet voksen- og efteruddannelse.

Læs mere her

Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

VUC ERHVERVS SEKRETARIAT

Michael Fjeldsted
VEU-chef
M: 23 99 28 23

Mette Gabrielsen
Erhvervskonsulent
M: 24 85 43 52

Hans-Henrik Jensen
Chefkonsulent
M: 51 67 12 46

Flere gode historier

24. april 2020Engelsktimer i fabrikkens kantine styrker både sprog og sammenhold Ti medarbejdere på grillproducenten Char-Broils fabrik i Laurbjerg har haft engelskundervisning i arbejdstiden i fabrikkens kantine. Underviseren er fra Randers HF & VUC, og forløbet har både givet et bedre sprog, større selvtillid og et stærkere sammenhold, fortæller to af deltagerne.
20. september 2019FVU digital styrker medarbejderens digitale færdigheder FVU digital styrker medarbejdernes digitale færdigheder. "Det er noget, vi allesammen får brug for", siger en deltager på forløbet.
10. september 2019Ordblindeundervisning gav medarbejderne hos Idealcombi selvtillid Ordblinde medarbejdere hos Idealcombi har fået ny selvtillid efter et ordblindekursus hos Thy Mors HF & VUC. De har bl.a. lært at bruge computerprogrammer, der hjælper dem med at læse og stave. Det har gjort hverdagen på arbejdspladsen lettere.