Få et virksomhedstilpasset forløb

Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Virksomhedstilpasset forløb

Hvad er et virksomhedstilpasset forløb?
VUC laver virksomhedstilpassede forløb, der passer lige nøjagtig til det, medarbejderne og virksomheden har behov for. Forløbet er særligt tilrettelagt for jeres virksomhed, og vi tilpasser undervisningen, omfanget, niveauet og afviklingen efter jeres ønsker.

VUC kan kombinere elementer af forskellige fag eller tage udgangspunkt i et enkelt fag. Et virksomhedstilpasset forløb kan f.eks. være sprogkurser for begyndere, kurser i samarbejde og kommunikation, teambuilding, kulturforståelse og konflikthåndtering, samfundsfag og IT.

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?
Et virksomhedstilpasset forløb giver både medarbejdere og virksomhed lige netop de kompetencer, de efterspørger. Det er en fleksibel kompetenceudvikling. Medarbejderne får lettere ved at løse deres arbejdsopgaver og omstille sig til nye. Samtidig opnår virksomheden højere kvalitet og mere effektivitet i opgaveløsningen.

Nye kompetencer giver glade medarbejdere med højere livskvalitet. Medarbejderne får mere selvtillid, mod på nye arbejdsopgaver og efteruddannelse.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?
Undervisningen tilrettelægges ud fra jeres behov og ønsker til indhold.
Se også gerne vores lille film, der illustrerer udbyttet af almen efteruddannelse.

Det praktiske

Hvor lang tid varer et kursus?
Varigheden af kurset afhænger af jeres ønsker.

Hvor foregår undervisningen?
Undervisningen kan foregå hos jer på virksomheden, hos os på VUC eller i nogle tilfælde online.

Hvad koster det?
Prisen på kurset bliver individuelt beregnet, når vi kender indhold og omfang.

Hvordan kommer vi i gang?
Hvis du vil høre mere om mulighederne for undervisning, skal du kontakte dit lokale VUC.

Du finder dit lokale VUC HER

Forløbet

  1. Indledende møde på virksomheden
  2. Planlægningsmøde på virksomheden
  3. Informationsmøde for medarbejderne
  4. Tjek af medarbejdernes færdigheder
  1. Ansøgning om løntabsgodtgørelse
  2. Undervisning
  3. Evaluering

Hos VUC kan du få et skræddersyet forløb