VUC ERHVERV's holdning

Det skal være nemmere for den ledige at tage et kursus

Vi skal alle tage et ansvar for, at samfundet Danmark står så stærkt som muligt i et internationalt perspektiv. Det gælder både internt og eksternt i samhandel med vores gode nabolande.

Vi ved, at viden skaber vækst, og viden kommer bl.a. fra uddannelse, og når vi bruger det vi har lært. Vi står desværre i en situation, hvor ledigheden er meget høj, men vi står også i en situation, hvor mange er sendt hjem med lønkompensation. Covid-19 perioden har været uforudsigelig, men vi kan måske bruge erfaringer herfra.

VUC ERHVERV mener, at lovgivningen skal gøres mere enkel og gennemskuelig, og det har regeringen og en række partier netop gjort.

Jobcenteranalysen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering påpeger flere barrierer for, at sagsbehandleren ikke bruger uddannelse som mulig vej til varig beskæftigelse. En barriere er, at der er stor kompleksitet i uddannelsesindsatsen. Det er specielt regelgrundlaget, da det er svært at navigere. Kendskabet til uddannelsesindsatsen begrænses af den store kompleksitet. Der er mange ordninger, puljer og positivlister, som den enkelte sagsbehandler skal forholde sig til. Analysen peger på, at samarbejde og relationer mellem uddannelsesaktører kan lette arbejdet med uddannelserne.

En tættere relation og dialog mellem jobcenter og VUC er derfor vigtig. På den måde bliver vi klogere på hinandens udfordringer, og i fællesskab kan vi finde løsninger. Det hindrer dog ikke, at der politisk også skal ændres. Generelt har jobcentret et fokus på den hurtigste vej ud af ledighed, men det er ikke vejen ud af varig ledighed. Covid-19 viser, at ufaglærte og andre med lav uddannelse er dem, som mister jobbet hurtigst. Det er også dem, som har sværest ved at komme ind på jobmarkedet igen.

Job i Spil projektet og VUC's synlighed hos jobcentre i hele landet bidrager til den tættere dialog. VUC kan også bidrage med indsigt og sammenhæng i uddannelsessektoren. AMU-forløb bidrager til faktuel viden om specifikke arbejdsopgaver på arbejdspladsen, men for fuldt udbytte bidrager de grundlæggende færdigheder. Vi skal med andre ord kunne læse, skrive og regne, inden det andet kursus giver fuldt mening.

VUC ERHVERV mener, at der skal være større sammenhæng mellem de forskellige erhvervsrettede kurser/uddannelsesforløb. Dette gøres bl.a. via et tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og et tættere samarbejde med både jobcentre og a-kasser.

Vi er flere instanser, som har et ansvar for at løfte og bidrage til, at endnu flere i det danske samfund kan bidrage til fællesskabet. Et stærkere fællesskab i Danmark gør os til en samarbejdspartner i det internationale perspektiv.