VUC ERHVERV's holdning

Giv virksomhederne valgfrihed

Det er i dag ikke muligt for en virksomhed, som ønsker at sende medarbejdere på FVU, at betale for ”tompladser” på FVU-hold. Dette medfører desværre, at nogle virksomheder ender med ikke at sende deres medarbejdere på efteruddannelse.

Kunderne efterspørger fleksibilitet

Alle undersøgelser peger på, at fleksibilitet er afgørende i forhold til virksomhedernes interesse og muligheder for at gøre brug af efteruddannelsestilbud. Vi ønsker naturligvis at give virksomhederne de bedste muligheder for deltagelse, og opfordrer derfor til, at man rent lovgivningsmæssigt giver mulighed for, at man i forbindelse med forberedende voksenundervisning giver størst mulig fleksibilitet for kunderne. Det er i dag ikke muligt for en virksomhed, som ønsker at sende medarbejdere på FVU, at betale for, at hold rent faktisk oprettes.

Dette medfører desværre, at nogle virksomheder ender med ikke at sende deres medarbejdere på efteruddannelse. Med baggrund i taxameter-strukturen, skal der naturligvis være et givent antal kursister på et FVU-hold, før det er økonomisk bæredygtigt for udbyderen at oprette holdet. Kan en virksomhed ikke stille med minimum dette antal kursister, er det ikke muligt for virksomheden at betale for de ”tomme pladser”, så forløbet kan gennemføres. Dette kan betyde, at holdet ikke oprettes - selv om virksomheden er indstillet på at betale.

Vores opfordring er derfor at give udbyderne af FVU-forløb de samme muligheder, som man kender fra AMU-området. Virksomhederne betaler gerne for, at deres medarbejdere kan deltage i kurser på tidspunkter, der passer ind i deres årshjul.