Lad os bruge de digitale muligheder

Under nedlukningen i 2020 blev det muligt at foretage udredninger og screeninger på henholdsvis ordblinde- og FVU-området via nettet. Det viste sig at være en kæmpe succes. Vi kunne dermed fortsat imødekomme behovet for efteruddannelse til folk i målgruppen for efteruddannelse.
Undervisere og konsulenter tog lynhurtigt muligheden til sig, og vi kunne fortsætte med at løse den opgave, vi er sat i verden for.

Vi vil kunne nå ud til langt flere

Vi anbefaler derfor kraftigt, at denne mulighed gøres permanent med henblik på at effektivisere screeningsprocessen og nå bredere ud. 
Behovet for almen efteruddannelse er massivt, og fleksibilitet på det danske arbejdsmarked bør afspejles i de rammer og muligheder, der sættes op for deltagelse i voksen- og efteruddannelse. Og skal vi have flere til at deltage i relevant efteruddannelse, skal vi have fjernet bøvlet for den enkelte.
Online-undervisning er et fuldstændig naturligt tilbud - så hvorfor skal der spændes ben for visse grupper? Mange mennesker er af forskellige årsager begrænset i at møde op til udredninger og screeninger, hvilket bevirker, at de ikke kan modtage undervisning - til trods for et reelt behov.
Det drejer sig f.eks. om folk med meget skiftende arbejdstider, folk der er udstationeret eller hvis job f.eks. er på en boreplatform - eller dem, der af personlige årsager er udfordret i at møde op fysisk.

Mulighed for - i særlige tilfælde - at tilbyde et samlet online-forløb bør genindføres og gøres permanent. Vi løftede under nedlukningen opgaven til UG med kryds og slange - det vil vi også gerne kunne gøre fremover!