VUC ERHVERV's holdning

Vigtige forhandlinger venter

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge VEU-trepartsaftalen fra 2017 i endnu et år. Dette betyder en videreførelse af de initiativer i VEU-trepartsaftalen fra 2017, som ikke allerede er afsluttet. Men vigtige forhandlinger venter.

Vis mod til at skabe forandringer
Forlængelsen er måske ikke den største overraskelse, og håbet er naturligvis, at de kommende forhandlinger medio 2023 vil tage livtag med nogle af de udfordringer, der står i vejen for øget opkvalificering af arbejdsstyrken. En indsats der er altafgørende for, at virksomhederne kan begå sig i en verden med hastige forandringer, hvor globaliseringen, digitaliseringen og den grønne opstilling fylder meget.
Hvis ”Danmark skal kunne mere”, er det afgørende, at den samlede arbejdsstyrke løbende opkvalificeres. Derfor er håbet også, at parterne i 2023 ender med at lande en aftale, hvor modet til at skabe forandringer er tydelige.

Fagene FVU-digital og FVU-engelsk bør gøres permanente – og tilgængelige for hele arbejdsstyrken
Forhandlingerne bør derfor bl.a. også have fokus på FVU-digital og FVU-engelsk. Vores arbejdsliv bliver kun mere digitalt, og det er efterhånden et vilkår mange steder, at man har et basalt kendskab til digitale værktøjer. Det samme gælder engelskkundskaber. Mange virksomheder arbejder med leverandører og samarbejdspartnere på tværs af landegrænser, og her er der en forventning om, at de ansatte kan kommunikere på engelsk, som minimum på et basalt niveau.
VUC ERHVERV håber derfor også, at FVU-digital og FVU-engelsk bliver gjort permanente, så flere kan tilegne sig de nødvendige kompetencer for at fastholde deres arbejde. Samtidigt foreslår vi, at ordningen også kommer til at omfatte ledige.
VUC-sektoren har sammen med andre aktører udarbejdet 18 konkrete forslag til en styrket almen voksen- og efteruddannelsesindsats – se alle forslagene her