VUC ERHVERV's holdning

Vi skal have alle.med.nu.

Det er glædeligt at læse i den netop udgivne rapport fra VIVE, at voksnes almene færdigheder generelt har fået et løft gennem de sidste 10 år. Sammenlignet med resultaterne fra sidste PIAAC-undersøgelse tegner rapporten et tydeligt billede af, at indsatserne på området har givet gevinst. Men ikke alle grupper har oplevet den positive udvikling, og vi er ved at skabe et A- og B-hold blandt arbejdsstyrken. Kommende trepartsforhandlinger skal have fokus på at få alle.med.nu.

Det lange seje og fælles træk

At få løftet det generelle niveau på danskernes almene kompetencer er det lange seje træk. Både politisk og blandt arbejdsmarkedets parter har der i en lang årrække været fokuseret på, at voksen- og efteruddannelse på det almene område er én af løsningerne til at sikre og øge kvalitet, produktivitet og konkurrencedygtighed. Og der er en fælles forståelse for, at opkvalificering på det almene område gavner den enkelte både på arbejdet og i privatlivet.
Rapporten viser desværre, at ikke alle er blevet løftet i perioden, og at visse grupper stadigvæk halter bagefter. Derfor er det altafgørende, at parterne fremover fortsat har fuldt fokus på at få alle med. Ikke overraskende er det blandt andet personer mellem 55-65 år samt kortuddannede og ledige, der ikke er blevet løftet i forhold til at blive bedre til at læse, skrive og regne.

Risiko for et større forskel mellem lavt- og højtuddannede

Udvikling betyder desværre, at forskellen mellem lavt- og højtuddannedes basale læse- og regnefærdigheder bliver større, og det tegner et billede af en stigende ulighed i voksnes almene færdigheder. De kommende trepartsforhandlinger bliver afgørende for, hvordan indsatserne på området vil blive prioriteret i den kommende periode. For VUC ERHVERV er det af afgørende betydning, at alle i Danmark får lige ret til efteruddannelse. Vi står i en situation, hvor offentlige og private virksomheder skriger efter kvalificeret arbejdskraft, og efterspørgslen på udlært arbejdskraft vil kun stige i de kommende år.
Så forhåbningerne til de kommende forhandlinger er, at strukturelle og økonomiske rammer tilgodeser alle – også den gruppe, som ikke i første omgang er kommet med på uddannelsestoget.