VUC ERHVERV's holdning

Livslang læring - er det også nødvendigt?

Når man slå ”livslang læring” op i ordbogen, står der: "Livslang læring er en betegnelse for ambitioner om at sætte læring i et bredere perspektiv end skolegang".

Når vi - VUC-sektoren - taler om livslang læring, har vi måske mere fokus på læring via undervisning og derfor skolegang. Uanset må livslang læring være en erkendelse af, at vi gennem hele livet har behov for læring via uddannelse eller systematisk erfaringsopsamling, så vi udvikler os fagligt og som mennesker.

Når eksperterne snakker om fremtidens arbejdsmarked, har de bl.a. følgende punkter:

 • Vi skal ikke regne med at holde 25-års jubilæum på vores arbejde, for vi kommer til at skifte job oftere.
 • Den teknologiske udvikling sker så hurtigt, at vi skal blive ved med at uddanne os.
 • Vi lever meget længere, så vi kommer nok aldrig til at kunne gå på pension. Til gengæld kan vi måske holde pauser i løbet af vores arbejdsliv, f.eks. hvis vi har små børn.
 • Fremtidens job er ikke kun digitale. Vi er stadig bedre end robotter til at arbejde med mennesker.

       Kilde: Fremtidsforsker Anne Skare Nielsen

       Fremtiden er her allerede:

       • Allerede i dag er unge under 35 år dem, der oftest skifter job.
       • I Danmark er omkring 13% af samtlige ansatte i tidsbegrænsede stillinger.
       • Andelen af de tidsbegrænsende ansatte, der ønsker fastansættelser, men ikke kan få det, ligger mellem 40% og 50%.
       • Problematikken er ifølge Dansk Magisterforening markant højere for unge mellem 25-34 år med lange videregående uddannelser.
       • De midlertidige ansættelser giver unge dårligere mulighed for at stifte familie og låne penge, fordi deres livssituation er ustadig.

               Kilde: Danmarks Statistik, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Dansk Magisterforening og arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen.

               Flere jobskift kan medføre et større behov for efter- og videreuddannelse. Behovet for konstant opdateret viden mht. digitalisering er vedvarende i fremtiden. Pauserne fra arbejdsmarkedet kan også stille krav til efter- og videreuddannelse for at bliver klar til et arbejdsmarked, som konstant stiller øgede krav til os.

               Livslang læring - JA, det er SÅ nødvendigt!