VUC ERHVERV's holdning

Kan fjernundervisning erstatte ordinær undervisning på VEU-området?

Siden Covid-19 lukkede Danmark ned, har både kursister og lærere gjort brug af diverse digitale platforme for at sikre, at der trods den nuværende situation blev undervist på landets uddannelsesinstitutioner. Holdningerne til fjernundervisning og generel brug af digitale løsninger blev pludselig mange – og set med vores øjne, for en dels vedkommende polariserede og unuancerede.

Debatten er bl.a. kommet til at handle om, hvorvidt fjernundervisning kan eller bør afløse ordinær undervisning, hvor man mødes face-to-face. En diskussion, der med VUC ERHVERV´s øjne ikke bidrager til en konstruktiv dialog om de muligheder, der åbenlyst ligger i brugen af digitale platforme – men som vi stadigvæk skal blive endnu bedre til at udnytte. Som i alle andre sammenhænge, bør debatten ikke handle om enten eller, men om både og - samt hvordan vi kan anvende de digitale platforme fremadrettet.

Over hele landet blev de digitale redskaber på meget kort tid den eneste reelle mulighed for at gennemføre undervisning og have daglig kontakt både til og mellem kursister. Ingen havde forudset dette scenarie – og få sidder sikkert tilbage med følelsen af, at de digitale platforme ikke bidrager til både fortsat læring, mulighed for daglig kontakt og oplevelsen af en form for sammenhold. Under alle omstændigheder – hvad pokker skulle vi på uddannelsesområdet have gjort uden muligheden for brugen af digitale løsninger?

En opfordring fra VUC ERHVERV
Så en opfordring fra VUC ERHVERV er, at vi ikke bruger tiden på en diskussion om fjernundervisning kontra ordinær undervisning – men bruger tiden på at reflektere og videreudvikle på de muligheder, som pludselig har vist sig i brugen af digitale platforme. Vi ser mange muligheder i fremadrettet at nå nye målgrupper i forhold til voksen- og efteruddannelse via digitale platforme – også muligheder der betyder, at en større gruppe af mennesker får lyst og mulighed for at opkvalificere sig via både fjernundervisning og ordinær undervisning.