VUC ERHVERV's holdning

Gode råd til at komme i gang med opkvalificering af de basale færdigheder – læse, skrive, regne, engelsk, it og ordblindeundervisning

Michael fortæller, at selvom de primære målgrupperer ufaglærte og faglærte, kan andre med fx en gymnasial uddannelse også sagtens få gavn af at opkvalificere deres dansk, matematik, engelsk og it. Han siger: ”Det kan være, at studentereksamen ikke lige var så god, eller at man mangler enkelte kompetencer i forbindelse med fx et brancheskift. Det kan også være, at man har fået nye opgaver, som kræver nye kompetencer i fx engelsk.”

Link: https://kompetenceudvikling.dk/inspiration/gode-rad-fra-veu/