VUC ERHVERV's holdning

Gør brug af efteruddannelsesmulighederne

For både virksomheder og uddannelsessektor bør situationen omkring covid-19 være et wakeup-call. Fremover bør vi være forberedte på pludselige økonomiske, strukturelle eller samfundsmæssige forandringer, der har indflydelse på beskæftigelsessituationen i Danmark. Kendskabet til mulighederne i VEU-systemet har vist sig ikke at være tilstrækkelig udbredt blandt virksomhederne. Mulighederne for at benytte tilbuddene til fastholdelse og opkvalificering af medarbejdere er generelt ikke blevet udnyttet. VUC ERHVERV opfordrer virksomhederne til at gøre brug af efteruddannelsesmulighederne for at styrke deres konkurrenceevne.

En stor fælles opgave

Uddannelsesinstitutionerne har med kort varsel omlagt en stor del af deres normale kursustilbud til virtuelle kurser, men trods stor efterspørgsel på netop muligheder for virtuelle forløb inden corona-krisen, har meget få virksomheder og medarbejdere gjort brug af den åbenlyse mulighed for at bruge eks. en hjemsendelsesperiode på opkvalificering.

Såvel arbejdsmarkedets parter som uddannelsessektoren har derfor en stor fælles opgave i at sikre, at både virksomheder og medarbejdere fremadrettet er bekendte med de uddannelsesmæssige tilbud og økonomiske tilskudsmuligheder, som findes inden for VEU-området.

VUC ERHVERV vil fastholde og udbygge samarbejdet med relevante parter

Situationen bør betyde, at der blandt arbejdsmarkedets parter, brancheorganisationer og uddannelsesinstitutioner kommer et øget fokus på mulighederne i VEU-systemet, og det er vores pligt at fastholde dette fokus – også når tingene nærmer sig mere normale tilstande.

Hos VUC ERHVERV er det vores klare målsætning at fastholde og udbygge samarbejdet med alle relevante parter for at sikre, at såvel virksomheder som medarbejdere har de nødvendige kompetencer for at fastholde og udbygge virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt. Vi er af den klare overbevisning, at virksomhederne gerne vil efteruddannelse deres medarbejdere, men at der i mange virksomheder mangler en strategi for kompetenceudviklingen. Vi hjælper meget gerne med denne opgave, og vil kraftigt opfordre til, at der på overordnet plan bliver igangsat et samarbejde i forhold til, hvordan vi fremover kan sikre, at efterspørgslen på fleksibel voksen- og efteruddannelse rent faktisk afløses af brug af de kursustilbud, der allerede er udviklet og udbudt.

Se her, hvordan VUC ERHVERV kan hjælpe med efteruddannelse i 7 enkle trin