VUC ERHVERV's holdning

Borgere på arbejdsmarkedet, men også ledige, skal opkvalificeres

Hvis man fra politisk side ensidigt fokuserer på, at folk skal ud på arbejdsmarkedet, risikerer man, at mange ender tilbage på kontanthjælp inden for få år, fordi de ikke har de basale færdigheder eller kompetencer, der skal til for at fastholde jobbet. Derfor arbejder VUC ERHVERV på, at opkvalificere borgerne på arbejdsmarkedet, men også de ledige. Det giver både god mening og bidrager til den danske model.

https://vuc.dk/nyheder/indvandrere-skal-ikke-gaa-tomhaendet-paa-arbejde-de-skal-ogsaa-have-vaerktoejskassen-med/