VUC ERHVERV's holdning

Egenkapital og dermed afskrivninger gælder også for den ansatte

Desto længere tid vi har været på arbejdsmarkedet og desto bedre vi bliver til at løse vores opgaver, jo mere værdi har vi som ansat for virksomheder. Men hvis vores færdigheder og viden ikke bliver ajourført/holdt ved lige, så falder vores værdi for virksomheden. Vores værdi kan måske falde for hele branchen. Som ansat sælger vi vores færdigheder og viden til virksomheden. Som virksomhed er det vores ansvar, at egenkapitalen, såvel bygninger og maskiner som den menneskelige kapital konstant vedligeholdes. Vi lader ikke vores bygninger forfalde, da det er langt dyrere at bygge nye. Således er det også med medarbejdere - det tager ressourcer at opbygge den viden og kompetence, som er nødvendig.

Vi har en vigtig samfundsopgave <br/

Analyser viser, at 5,5% i 2017 forlod folkeskolen uden afgangsbevis. Det tal var 3,6% i 2007. Dette er også grunden til, at behovet for løbende efteruddannelse af arbejdsmarkedet er konstant påkrævet. Både menneskeligt og samfundsøkonomisk er det mest givende, at vi som individer bidrager og mærker, at vi har en værdi for vores omverden. På den måde vil samfundet få mest overskud til dem, som virkelig har behov, når så mange som mulig bidrager til samfundet ved at være på arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet har derfor behov for en løbende opkvalificering, og det gælder både de basale færdigheder så som læse-, skrive- og regnefærdigheder, men også de mere specifikke, som opnås på AMU-kurser, erhvervsuddannelser, men også efteruddannelse på diplom, bachelor og kandidat/master niveau er påkrævet.