VUC ERHVERV's holdning

Lad os i fællesskab sætte klare mål

Lad os sætte klare mål for almen opkvalificering. Hvis vi som samfund skal i mål med det store efteruddannelsesefterslæb af voksne med manglende basale færdigheder, er der behov for konkrete måltal for almen opkvalificering. Der udarbejdes klare måltal på mange områder i uddannelsessektoren, men netop på dette område kniber det med en klar målsætning.

Inddrag alle relevante parter

Der er fortsat en stor gruppe af danskere, der mangler basale færdigheder som det at kunne læse, skrive, regne og anvende IT. Det er færdigheder, der er nødvendige for at kunne begå sig i samfundet og på arbejdsmarkedet, og f.eks. være i stand til at gå fra ufaglært til faglært. Det er derfor vigtigt, at det bliver mere attraktivt for ledige at tilegne sig basale færdigheder.

Der bør opsættes klare forventninger og måltal i forhold til almen opkvalificering. Disse skal være operationelle med en konkret handleplan, som inddrager uddannelsesinstitutionerne, regeringen og arbejdsmarkedets parter. Danske HF & VUC, AOF Danmark og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har en klar fælles uddannelsesvision på dette område: Lav konkrete handleplaner for at halvere gruppen af danskere med mangelfulde basale i 2030.

Du kan læse mere om den fælles uddannelsesvision "alle.med.nu." her.