VUC ERHVERV's holdning

Positiv udvikling på positivlisterne

VUC-sektoren mener, at de almene fag skal have en plads på den landsdækkende positivliste, da fagene hæver udbyttet af de mere fagfaglige kurser.

Historien fortæller os, at det er i krisetid, at vi er mest opfindsomme og det er derfor i denne periode, at de bedste idéer og produkter kommer til.

I april måned blev det meldt ud, at nu er det muligt at tage AMU-kurser som fjernundervisning. Det gør det muligt at følge de mange gode AMU-kurser i Covid-19 perioden. AMU-kurserne som fjernundervisning sikrer også, at flere kan forny deres certifikater og blive i deres job.

Positivlisten indeholder ikke de almene fag
Positivlisten indeholder kursus- og uddannelsesforløb som er rettet mod jobs, hvor der er mangel på arbejdskraft, men det er ikke muligt med de almene fag. Det giver IKKE god mening, da kravene til at kunne læse, skrive og regne er blevet skærpet. Det gælder i særdeleshed også for kursisterne på AMU-forløb, da de skal til prøve i de AMU-kurser, de tager.

Vi ved, at kursisternes udbytte af AMU-kurser bliver meget højere, når kursisterne har de grundlæggende færdigheder i læsning og matematik i orden. Kursisterne får dermed en højere sikkerhed i deres faglige færdigheder, som AMU-kurset giver.

FVU kvalificerer udbyttet af AMU-kurser
Ved at følge et forløb i FVU-forløb (forberedende voksenundervisning), får man de grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning. I fagene tager man udgangspunkt i de praktiske arbejdsopgaver, som løses i en jobsituation, eller hvis faget læses sammen med et AMU-kursus, vil FVU-faget omfatte emner fra AMU-kurset. FVU-faget vil derfor kunne kvalificere udbyttet af AMU-kurset. Med andre ord bliver FVU-faget også erhvervsrettet og vil kvalificere AMU-kurset.

VUC-sektoren mener, at de almene fag skal have en plads på den landsdækkende positivliste, da fagene hæver udbyttet af de mere fagfaglige kurser. Ca. 580.000 har udfordringer med at læse og ca. 531.000 har udfordringer med at regne. Positivlisten kan bidrage til, at flere bliver bedre til deres job og vil begå færre fejl i deres job, som koster firmaerne unødvendigt mange ressourcer.