VUC ERHVERV's holdning

En stor fælles opgave

Der er fortsat en stor gruppe af danskere, der mangler basale færdigheder som det at kunne læse, skrive, regne og anvende IT. Det er færdigheder, der er nødvendige for at kunne begå sig i samfundet og på arbejdsmarkedet, og fx være i stand til at gå fra ufaglært til faglært. Det er derfor vigtigt, at det bliver mere attraktivt for ledige at tilegne sig basale færdigheder.

Hvis vi som samfund skal i mål med det store efteruddannelsesefterslæb af voksne med manglende basale færdigheder, er der behov for konkrete måltal for almen opkvalificering. Disse måltal skal være operationelle med en konkret handleplan, som inddrager uddannelsesinstitutionerne, regeringen og arbejdsmarkedets parter.

VUC ERHVERV ønsker sammen med vores samarbejdspartnere at finde praktiske løsninger, som gør det nemt og enkelt for både den enkelte virksomhed men også for den enkelte borger.

Via alle.med.nu står VUC-sektoren klar til at løfte opgaven. Lad os i fællesskab hjælpe de over 500.000 danskere, som har udfordringer med at læse, skrive eller regne samt de mange, som har behov for at blive bedre til engelsk eller IT.