VUC ERHVERV's holdning

Bevar dele af nødloven - til gavn for kursister og virksomheder

Da Danmark lukkede ned på grund af Covid-19, kom Børne- og Undervisningsministeriet hurtigt med nye retningslinjer for Corona-sikker nødundervisning. For udbydere af almen voksenuddannelse på bl.a. FVU og OBU-området betød det bl.a. muligheden for at optage kursister via virtuelle platforme – en mulighed mange gerne ser videreført efter Covid-19.

Bibehold virtuel optagelse efter Covid-19<br/

VUC-sektoren gik hurtigt i dialog med eVejledning for at planlægge og udbyde webinarer for landets udbydere af FVU og OBU, da vi ønskede at sikre ens retningslinjer på området. Interessen for webinarerne var overvældende og ønsket fra deltagerne om at bibeholde muligheden for virtuel optagelse i særlige tilfælde er markant.

Det er vores klare opfattelse, at vi med muligheden for brug af virtuel optagelse af kursister i særlige tilfælde, vil kunne lette adgangen til relevant og kompetencegivende uddannelse for en række kursistgrupper.

Nuværende regler kan besværliggøre adgangen til efteruddannelse<br/

Med de nuværende regler – hvis vi ser bort fra nødloven - skal kursisten fysisk være til stede til afklaringen og optagelse. I visse tilfælde afskærer eller besværliggør det adgangen til efteruddannelse.

Samfundet efterspørger i høj grad nye og øgede kompetencer hos medarbejderne – og vi ser her en mulighed for at lette adgangen til tilbuddene på VEU-området. Sidder man på en boreplatform eller har natarbejde, bor man i udlandet eller i et mindre øsamfund eller har man udfordringen med social kontakt, så vil muligheden for virtuel optagelse på voksen- og efteruddannelse være en oplagt mulighed. VUC-sektoren udbyder i forvejen virtuel undervisning inden for den gældende lovgivning og virtuel optagelse af kursister har vist sig at fungere uden de store udfordringer. Vi opfordrer derfor til en drøftelse af mulighederne for - i særlige tilfælde - af kunne gøre brug af muligheden fremover.