VUC ERHVERV's holdning

Giv ledige ret til FVU digital og FVU engelsk

I forbindelse med VEU-trepartsaftalen fra 2017 blev det muligt at udbyde to nye FVU-fag, nemlig FVU digital og FVU engelsk. Begge fag er essentielle for at imødekomme borgernes og arbejdsmarkedets behov for efteruddannelse og opdaterede kompetencer.

I en global og digitaliseret verden er fagene en nødvendighed

Ledige fik i 2020 også mulighed for at deltage i kurser indenfor fagene, hvilket har betydet, at ledige har opnået nye kompetencer og dermed styrket deres muligheder for at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet. De lediges mulighed for at deltage i disse kurser er desværre udløbet ved udgangen af 2021, da fagene fra 2022 kun kan tilbydes folk i beskæftigelse. Behovet for opkvalificering af digitale og engelske færdigheder udløber ikke i 2021, og det er principielt et uheldigt signal, at de to FVU-fags målgruppebeskrivelse ikke er lig de andre FVU-fag. I en global og digital tidsalder bør FVU digital og FVU engelsk være permanente tilbud og åbne for borgere både i og udenfor beskæftigelse.