VUC ERHVERV's holdning

Vigtige trepartsforhandlinger er i gang

Efter en forlængelse af VEU-trepartsaftalen fra 2017, er forhandlingerne om en ny aftale nu i gang.
Og som udbydere af almen voksen- og efteruddannelse følger vi naturligvis spændt med i, hvad parterne har af fokusområdet og prioriteringer på VEU-området.

Enighed om behov for let adgang til efteruddannelse
Der er bred enighed om, at man skal tage fat på nogle af de udfordringer, som man oplever står i vejen for at opkvalificere arbejdsstyrken. Generelt er ønsket fra alle parter, at adgangen til efteruddannelse skal være endnu lettere for både den enkelte medarbejder og for virksomhederne. Den nuværende aftale indeholder en lang række virkelig gode tiltag, og vi mener, at mange af disse tiltag skal bibeholdes og udvides.
At gøre VEU-området endnu mere tilgængeligt er af afgørende betydning for medarbejdere og virksomheder, der skal kunne navigere i en verden af hurtige forandringer, hvor globalisering, digitalisering og bæredygtighed er centrale.

Fælles fokus og indsatser virker
Og nye aftaler, initiativer og tiltag virker. Aftalen om styrket fokus på de basale færdigheder samt udviklingen af www.voksenuddannelse.dk har betydet, at alle involverede parter har fået endnu større fælles forståelse for, hvad der skal gøres for at hjælpe folk i målgruppen for almen efteruddannelse.
Det er derfor yderst positivt, at både politikere og arbejdsmarkedets parter generelt har stort fokus på at gøre adgangen til efteruddannelser lettere, mere overskueligt og mere fleksibel.

Gør efteruddannelse tilgængeligt for alle
I aftalen fra 2017 blev det besluttet at styrke fokus på de basale færdigheder, og der blev afsat en pulje på 100 millioner til at øge kendskabet til mulighederne for at få undervisningen. Derudover blev fagene FVU-digital og FVU-engelsk oprettet som nye fag på FVU-paletten.
Et håb fra VUC-sektoren er bl.a., at fagene FVU-digital og FVU-engelsk bliver permanentgjort, samt at ledige også bliver omfattet af retten til at deltage i disse kurser. Vores arbejdsliv bliver stadig mere digitalt, og det er efterhånden en forudsætning mange steder at have basale digitale færdigheder. Det samme gælder for engelskkundskaber. I en tid hvor virksomheder samarbejder og handler på tværs af landegrænser, forventes det, at medarbejdere mindst kan kommunikere på engelsk på et grundlæggende niveau.

For at Danmark virkelig kan nå længere, er det essentielt, at hele arbejdsstyrken konstant opkvalificeres. Vi håber derfor, at 2023 vil bringe en aftale, der vil gøre adgangen til efteruddannelse lettere for både medarbejdere og virksomhedere.

VUC-sektoren har sammen med andre aktører udarbejdet 18 konkrete forslag til en styrket almen voksen- og efteruddannelsesindsats – se alle forslagene her