VUC ERHVERV's holdning

Folk i beskæftigelse rammes af nuværende regler

I en kortere periode var det muligt for ledige at efteruddanne i sig fagene FVU-digital og FVU-engelsk, hvilket på nuværende tidspunkt desværre ikke er en mulighed.
Det har haft den utilsigtede konsekvens, at folk i beskæftigelse har fået sværere ved at finde åbne kurser i fagene. Udbuddet af åbne kurser med fysisk fremmøde er faldet kraftigt, hvilket betyder, at beskæftigede har svært ved at finde de ønskede kurser i nærheden af deres bopæl.

Kursusudbuddet er blevet mindre

Der findes naturligvis online-kurser, men for mange er dette ikke den optimale løsning.
Især i faget FVU-digital er mange udfordret af, at der stort set ikke findes åbne kurser med fysisk fremmøde, da online-kurser generelt kræver visse IT-færdigheder. Hos VUC ERHVERV oplever vi derudover en stigende efterspørgsel på FVU-engelsk – og mange skuffede beskæftigede, der har ønske om at møde fysisk op til undervisningen.
Det er vores håb, at den kommende trepartsaftale vil betyde, at fagene fremadrettet også er rettet mod folk udenfor beskæftigelse. IT og engelsk er nødvendige kompetencer på dagens arbejdsmarked, og det er helt afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne, at både nuværende og kommende medarbejdere besidder kompetencer indenfor begge området.