Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

KompetenceBoost Nord

Stærkt Nordjysk samarbejde styrker indsatsen for borgere med læse- og skrivevanskeligheder
Projektet KompetenceBoost Nord dækker hele Region Nordjylland med et mål om at øge samarbejdet og styrke indsatsen for ledige og beskæftigede voksne, der er læse- og skrivesvage og/eller ordblinde.
HF& VUC Nord og Thy-Mors HF & VUC arbejder sammen med 8 nordjyske kommuner, Regionsrådet, Dansk Industri (Region Nordjylland), FOA (Nordjylland), HK-A Nordjylland, 3F og Erhvervshus Nordjylland for at sikre, at virksomheder og medarbejdere også fremadrettet besidder de nødvendige kompetencer for at kunne løse fremtidens opgaver. Projektets formål er derfor at øge antallet af beskæftigede og ledige med læse- og skriveudfordringer samt ordblinde, som får løftet deres basale færdigheder.

Virksomheder efterspørger faglært arbejdskraft
I Region Nordjylland er andelen af ufaglærte desværre højt blandt både beskæftigede og ledige. Dette står i vejen for, at nordjyske virksomheder kan få den faglærte arbejdskraft, som de efterspørger. Udfordringen understøttes af det faktum, at tredjedel af arbejdsstyrken i Nordjylland jf. Danmarks Statistik er ufaglært.
Gennem målrettede virksomhedsbesøg og etablering af virksomhedsnetværk sikrer indsatsen, at SMV-virksomheder får øget kendskab til mulighederne for opkvalificering og efteruddannelse, herunder betydningen af basale færdigheder for yderligere efteruddannelse.
Derudover er samarbejdet med jobcentre blevet kraftigt udbygget, hvilket sikrer, at også ansatte i jobcentrene får øget kendskab og viden til mulighederne for efteruddannelse af ledige, der er i målgruppen.

Fælles indsatser giver succes
Det brede og stærke samarbejde mellem parterne har været en succes, og interessen for efteruddannelse har været overvældende. Der er blandt både virksomheder, beskæftigede og ledige været stor interesse for at gøre brug af de muligheder, der ligger i efteruddannelsessystemet – og efter godt ét års koncentreret indsats er knap 250 virksomheder blevet besøgt og mere end 1800 personer har fået afdækket deres behov for almen efteruddannelse. Derudover er knap 40 jobcentermedarbejdere blevet opkvalificeret i indsatsen for at vejlede borgere i målgruppen videre til relevant efteruddannelse.
Den foreløbige konklusion er klar: Forpligtende og partnerskaber er afgørende for at sikre en effekt indsats, og forankringen af indsatsen vil fremadrettet kunne mærkes for både virksomheder og borgere.

Projektet løber indtil 30. april 2023 og støttes af midler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Flere gode historier

Turismeaktører i Nordjylland bliver bedre til tysk
23. september 2020Små turismeaktører i Nordvestjylland går sammen om at blive bedre til tysk Nordvestjylland tiltrækker hvert år millioner af turister, mange af dem er tyskere. For turismeaktørerne er det afgørende at kunne levere et godt serviceniveau og en god kundeoplevelse, og det er derfor en fordel at kunne tysk.
Medarbejderne hos RICOH får undervisning i FVU digital af VUC ERHVERV
15. september 2020Ét kursus blev til tre – VUC har succes med kompetenceudvikling hos Ricoh Tilfældigheder førte til, at serviceteknikerne fra Ricoh kom i gang med et kompetenceudviklingsforløb hos VUC Business Partner i Lyngby. Et kursus i FVU digital, der gav medarbejderne nye digitale kompetencer, blev dog hurtigt så stor en succes, at yderligere to hold startede op. Professionel projektledelse fra VUC, fleksibilitet og kvalitetsundervisning har været nøglen til succes.