Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Uddannelser til fremtidens Autobranche

Samarbejde og partnerskaber er vejen frem
I samarbejde med Dansk Metal og AutoBranchen Danmark, har VUC-sektoren de sidste godt 2,5 år afviklet det fælles projekt ”Uddannelser til fremtidens Autobranche”.
Projektets målsætning var at sætte uddannelse af medarbejdere i autobranchen på dagsordenen, hvor man gennem opsøgende indsatser fik præsenteret relevante kursustilbud for ledere og medarbejdere.
Gennem projektet blev der etableret tætte samarbejder med AMU-udbydere, og der blev udarbejdet fælles kursuskataloger, der både indeholdt almene kurser og fag-faglige kurser.

Evaluering fremhæver samarbejde og fælles indsatser
Projektet er nu evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut, som i deres rapport ”Evaluering af trepartsaftalens pulje til opsøgende arbejde” fremhæver netop det samarbejde, der blev etableret mellem VUC-sektoren og AMU-udbydere.
Der har i projektet været stort fokus på, at ledere og medarbejdere skulle præsenteres for kursusmulighederne i en så enkel og overskuelig form som muligt, samt at det opsøgende arbejde på virksomhederne skete i fællesskab.
De fælles besøg gav mulighed for både at informere og vejlede om mulighederne for opkvalificering af både almene og erhvervsrettede færdigheder, og samtidig blev der sat fokus på samspillet mellem begge typer opkvalificering.
Formålet med de fælles besøg var at præsentere mulighederne på VEU-området i en form, der kunne skabe overblik på FVU- og AMU-området, og tydeliggøre synergieffekten ved både almen og erhvervsrettet opkvalificering.
Projektet har med al tydelighed bevidst, at partnerskaber og fælles kommunikation er vejen frem, hvis vi skal sikre de bedste rammer og muligheder for efteruddannelse.

Flere gode historier

Turismeaktører i Nordjylland bliver bedre til tysk
23. september 2020Små turismeaktører i Nordvestjylland går sammen om at blive bedre til tysk Nordvestjylland tiltrækker hvert år millioner af turister, mange af dem er tyskere. For turismeaktørerne er det afgørende at kunne levere et godt serviceniveau og en god kundeoplevelse, og det er derfor en fordel at kunne tysk.
Medarbejderne hos RICOH får undervisning i FVU digital af VUC ERHVERV
15. september 2020Ét kursus blev til tre – VUC har succes med kompetenceudvikling hos Ricoh Tilfældigheder førte til, at serviceteknikerne fra Ricoh kom i gang med et kompetenceudviklingsforløb hos VUC Business Partner i Lyngby. Et kursus i FVU digital, der gav medarbejderne nye digitale kompetencer, blev dog hurtigt så stor en succes, at yderligere to hold startede op. Professionel projektledelse fra VUC, fleksibilitet og kvalitetsundervisning har været nøglen til succes.
Charbroils medarbejdere får undervisning i engelsk af VUC i arbejdstiden
24. april 2020Engelsktimer i fabrikkens kantine styrker både sprog og sammenhold Ti medarbejdere på grillproducenten Char-Broils fabrik i Laurbjerg har haft engelskundervisning i arbejdstiden i fabrikkens kantine. Underviseren er fra Randers HF & VUC, og forløbet har både givet et bedre sprog, større selvtillid og et stærkere sammenhold, fortæller to af deltagerne.