Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Kursus i dokumentation skaber stor menneskelig værdi

Tæt samarbejde styrker medarbejdernes udbytte
Parkvej 35 er et ud af fire botilbud til voksne med nedsat funktionsevne, hvor tre af botilbuddene er i Nykøbing F. Det er en del af Guldborgsund Handicap, som hører under Guldborgsund kommune. Et godt samarbejde mellem bostedet Parkvej 35 og VUC Storstrøm har betydet, at medarbejderne har fået et skræddersyet kursus tilpasset deres hverdag. 

Kurset har skabt et fælles afsæt
Kurset i dokumentation har haft stor effekt for bostedets medarbejdere. De fortæller blandt andet, at de har fået et bedre fælles afsæt for det pædagogiske arbejde gennem god dokumentation i det daglige, og at det kan omsættes direkte til praksis.

Efter deltagelsen på kurset har vi nu en mere ensartet tilgang til 
dokumentationen, og det har virkelig givet pote både personalemæssigt og for beboerne. Helt konkret har vi en borger, der har ændret adfærd og i dag føler sig mere forstået. Det skyldes flere ting blandt andet, at vi har 
fået et nyt fælles sprog og et bedre afsæt for vores pædagogiske arbejde”

Charlotte Nikolajsen / Gruppeleder

Kurserne er skræddersyet
Det tætte samarbejde mellem bostedet og VUC Stormstrøm har betydet, at kurserne har været skræddersyet til netop de opgaver, som medarbejderne har i dagligdagen. Samarbejdet har også betydet, at undervisningen har været koordineret, så medarbejderne på de enkelte afdelinger har været gennem samme forløb.

Vi gør særligt meget ud af at skræddersy kurser, så det taler ind i 
medarbejdernes hverdag. Det giver stor gevinst at tænke faglighed og 
medarbejderens daglige udfordringer ind i kurset – så bliver det mere 
relevant og hands-on. Det er også vores afsæt i det kursusrul, der pt. er i 
gang”

Per Nis-Hansen / Underviser

Forløbet på Parkvej 35 har bevist, at fokus på borgerdokumentation kan skabe stor menneskelig værdi og være med til at lette selve arbejdsgangen. VUC Storstrøm tilbyder skræddersyede FVU-kurser med udgangspunkt i den enkelte afdeling eller organisations behov, og ofte er det helt gratis.

Flere gode historier

Turismeaktører i Nordjylland bliver bedre til tysk
23. september 2020Små turismeaktører i Nordvestjylland går sammen om at blive bedre til tysk Nordvestjylland tiltrækker hvert år millioner af turister, mange af dem er tyskere. For turismeaktørerne er det afgørende at kunne levere et godt serviceniveau og en god kundeoplevelse, og det er derfor en fordel at kunne tysk.
Medarbejderne hos RICOH får undervisning i FVU digital af VUC ERHVERV
15. september 2020Ét kursus blev til tre – VUC har succes med kompetenceudvikling hos Ricoh Tilfældigheder førte til, at serviceteknikerne fra Ricoh kom i gang med et kompetenceudviklingsforløb hos VUC Business Partner i Lyngby. Et kursus i FVU digital, der gav medarbejderne nye digitale kompetencer, blev dog hurtigt så stor en succes, at yderligere to hold startede op. Professionel projektledelse fra VUC, fleksibilitet og kvalitetsundervisning har været nøglen til succes.