Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Samarbejde styrker FVU-området

Kan vi ikke være enige om, at man udvikler sig bedst sammen?
Dette grundlæggende spørgsmål danner kernen i VUC ERHVERVs tilgang til videreudvikling på VEU-området. Vi er fuldstændig overbeviste om, at nøglen til fremgang ligger i fællesskabets styrke. Det var derfor glædeligt at opleve stor opbakning til endnu et landsdækkende seminar på FVU-området, hvor undervisere fra alle udbydere af FVU-matematik var inviteret til at deltage i et fælles arrangement.

I samarbejde med fagkonsulent Per Bengtson afholdt vi for anden gang et seminar med fokus på udviklingen af faget.
Denne gang blev der særligt dykket ned i rapporten "Evaluering af voksenpædagogiske miljøer på FVU" fra Danmarks Evalueringsinstitut, hvor Per Bengtson præsenterede rapportens konklusioner.

Det kommer næppe som nogen overraskelse, at læringsmiljøer har afgørende betydning for deltagernes engagement og motivation. Voksenpædagogiske miljøer spiller en vital rolle i at støtte deltagernes lyst til undervisning og uddannelse. Og vores fælles opgave er derfor at udvikle og sikre disse miljøer, hvilket vil kunne bidrage til både højere kvalitet og øget aktivitet på området.

På seminaret deltog bl.a. to kursister, der hver især beskrev, hvordan undervisningsmiljøerne havde indflydelse på deres læring og motivation til at fortsætte deres efter- og videreuddannelse. Denne direkte feedback fra kursisterne bidrog til at nuancere og berige diskussionerne omkring, hvordan vi bedst muligt tilpasser undervisningen til kursisternes behov.

Poul Ketelsen fra Kriminalforsorgen belyste under seminaret de betydelige forskelle i rammerne for udviklingen af undervisningsmiljøer. Han delte sine overvejelser og initiativer med henblik på at skabe optimale rammer inden for det system, hvor han underviser, og gennem efterfølgende drøftelser og erfaringsudvekslinger blev det tydeligt, at rammer og kursisttyper er lige så mangfoldige som selve uddannelsesområdet.

For at fastholde den positive udvikling er det nu afgørende, at vi fortsætter dialogen og samarbejdet. Vi skal konstant drage nytte af hinandens erfaringer og arbejde hen imod målet om at skabe optimale undervisningsmiljøer, der imødekommer mangfoldigheden af kursister og deres unikke behov. Ved at forpligte os til denne fælles indsats kan vi sammen styrke FVU-området og sikre dets fortsatte relevans og effektivitet.

Kan vi ikke være enige om, at man udvikler sig bedst sammen?

Flere gode historier

Turismeaktører i Nordjylland bliver bedre til tysk
23. september 2020Små turismeaktører i Nordvestjylland går sammen om at blive bedre til tysk Nordvestjylland tiltrækker hvert år millioner af turister, mange af dem er tyskere. For turismeaktørerne er det afgørende at kunne levere et godt serviceniveau og en god kundeoplevelse, og det er derfor en fordel at kunne tysk.
Medarbejderne hos RICOH får undervisning i FVU digital af VUC ERHVERV
15. september 2020Ét kursus blev til tre – VUC har succes med kompetenceudvikling hos Ricoh Tilfældigheder førte til, at serviceteknikerne fra Ricoh kom i gang med et kompetenceudviklingsforløb hos VUC Business Partner i Lyngby. Et kursus i FVU digital, der gav medarbejderne nye digitale kompetencer, blev dog hurtigt så stor en succes, at yderligere to hold startede op. Professionel projektledelse fra VUC, fleksibilitet og kvalitetsundervisning har været nøglen til succes.