Lad os forenkle adgangen til efteruddannelse

Efter en forlængelse af VEU-trepartsaftalen fra 2017, er forhandlingerne om en ny aftale nu i gang.
Og som udbydere af almen voksen- og efteruddannelse følger vi naturligvis spændt med i, hvad parterne har af fokusområdet og prioriteringer på VEU-området.

Trepartsaftalen forlænges – vigtige forhandlinger venter

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at forlænge VEU-trepartsaftalen fra 2017 i endnu et år. Dette betyder en videreførelse af de initiativer i VEU-trepartsaftalen fra 2017, som ikke allerede er afsluttet. Men vigtige forhandlinger venter.

Vi skal sikre videre- og efteruddannelse til alle

Det er glædeligt at læse i den netop udgivne rapport fra VIVE, at voksnes almene færdigheder generelt har fået et løft gennem de sidste 10 år.
Men ikke alle grupper har oplevet den positive udvikling, og vi er ved at skabe et A- og B-hold blandt arbejdsstyrken. Kommende trepartsforhandlinger skal have fokus på at få alle.med.nu.

Beskæftigede rammes af gældende regler

Folk i beskæftigelse har fået sværere ved at finde kurser i fagene FVU-digital og FVU-engelsk. Reglen om at ledige ikke kan deltage i kursernehar haft utilsigtede konsekvenser.

Giv virksomhederne øget valgfrihed

Det er i dag ikke muligt for en virksomhed, som ønsker at sende medarbejdere på FVU, at betale for ”tompladser” på FVU-hold. Dette medfører desværre, at nogle virksomheder ender med ikke at sende deres medarbejdere på efteruddannelse.

Lad os bruge de digitale muligheder

Under nedlukningen i 2020 blev det muligt at foretage udredninger af ordblinde samt FVU-screeninger via nettet. Erfaringerne fra denne periode viser med al tydelighed, at det var en god mulighed til gavn for alle parter. Gør denne mulighed permanent!

Lad os i fællesskab sætte klare mål

Hvis vi som samfund skal i mål med det store efteruddannelsesefterslæb af voksne med manglende basale færdigheder, er der behov for konkrete måltal for almen opkvalificering.

Billede af en mikrofon

Giv ledige ret til FVU digital og FVU engelsk

Giv ledige ret til FVU digital og FVU engelsk. I en global og digital tidsalder bør FVU digital og FVU engelsk være permanente tilbud og åbne for borgere både i og udenfor beskæftigelse.