Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Har du tid, har du mulighed

Virksomhederne har mindre at lave, kunderne bliver hjemme, og salget i butikkerne er for nedadgående. Derfor er der mange på arbejdsmarkedet, som har fået ekstra tid, og denne tid kan bruges på uddannelse.

Mange på arbejdsmarkedet bliver sendt hjem grundet coronavirus. Vi hører statsministeren bede os om at blive hjemme, og vi må ikke færdes i større grupper end 10 personer

Virksomhederne har mindre at lave, kunderne bliver hjemme, og salget i butikkerne er for nedadgående. Derfor er der mange på arbejdsmarkedet, som har fået ekstra tid, og denne tid kan bruges på uddannelse.

En opfordring til virksomhederne: Ved at jeres kolleger begynder på et kursus i FVU (forberedende Voksenundervisning) i eksempelvis engelsk eller digital, vil I som virksomhed kunne søge om lønkompensation via SVU. Sådan en løsning vil ikke kun afhjælpe økonomien i virksomheden, men vil også give de pågældende medarbejdere viden og færdigheder i det pågældende fag.

VUC-sektoren vil derfor opfordre til, at virksomhederne kigger på de efter- og videreuddannelser, som findes, og hvor man kan søge om løntabsgodtgørelse. Undervisningen er fjernundervisning, og derfor er der ingen fare for smitte med coronavirus.

Undervisningen i FVU er gratis, og det eneste, som kræves, er en PC/tablet.

VUC-sektoren har en række fag som fjernundervisningskurser, men i denne tid har vi fokus på FVU-engelsk og FVU-digital. Tjek www.vuc-erhverv.dk for at få mere information.

For spørgsmål kontakt: Michael Fjeldsted, VEU-chef for VUC ERHVERV, 23 99 28 23 / mfj@vuc-erhverv.dk

Flere gode historier

20. september 2019FVU digital styrker medarbejderens digitale færdigheder FVU digital styrker medarbejdernes digitale færdigheder. "Det er noget, vi allesammen får brug for", siger en deltager på forløbet.
10. september 2019Ordblindeundervisning gav medarbejderne hos Idealcombi selvtillid Ordblinde medarbejdere hos Idealcombi har fået ny selvtillid efter et ordblindekursus hos Thy Mors HF & VUC. De har bl.a. lært at bruge computerprogrammer, der hjælper dem med at læse og stave. Det har gjort hverdagen på arbejdspladsen lettere.
23. maj 2019Ordblindeundervisning gav Jørgen selvtillid Jørgen fra Ambulance Syd fik mere selvtillid af ordblindeundervisning hos VUC.