Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

TEMP-TEAM udnytter coronakrisen til at opkvalificere medarbejdere

Hos TEMP-TEAM er en gruppe medarbejdere i gang med et online kursus i engelsk. På grund af Covid-19 er der færre opgaver, og det giver mulighed for at bruge tid på opkvalificering.

TEMP-TEAM får flere og flere engelsktalende kunder og opgaver, der skal løses på engelsk. Det er derfor afgørende, at medarbejderne har de rette sproglige færdigheder. HR-chefen hos TEMP-TEAM henvendte sig derfor til leder af KVUC ERHVERV, Lotte Hüttel for at høre, om de kunne hjælpe med et online kursus i engelsk.

Engelsk er et must i hverdagen
For TEMP-TEAM var det naturligt at udnytte Covid-19 situationen til at opkvalificere medarbejderne i HR. Medarbejderne har fået mere tid, og det gav derfor god mening for dem at udnytte dette til at sende medarbejderne på kursus.

Medarbejderne hos TEMP-TEAM har i stigende grad brug for at kunne kommunikere på engelsk. De skal blandt andet kunne tale med engelsktalende kunder, og en del møder foregår også på engelsk. Derudover skal de kunne svare på mails og lave skriftlige præsentationer. Når det engelske er lidt rustent og ordforrådet ikke helt rækker til at tale om faglige og tekniske ting, er et kursus i engelsk hos VUC det helt rette.

Hurtig handling fra KVUC fik TEMP-TEAM i gang med kursus
Gennem en skræddersyet afklaring sammen med læreren fandt medarbejderne ud af, hvilket niveau de skulle starte på, og hvad de havde behov for at blive bedre til. KVUC fik hurtigt sammensat et online kursus med fokus på lige netop det, medarbejderne skal bruge engelsk til i deres hverdag og job. Den hurtige handling fra KVUC gjorde, at TEMP-TEAM kom i gang med kurset med det samme.

Fleksibel online undervisning, der virker
Medarbejderne er nu i gang med det online kursus i engelsk. Kurset varer i alt 30 timer fordelt over en periode på cirka 5 uger.

Undervisningen er fleksibel og individuelt tilrettelagt, da den foregår online. Der er en vekselvirkning mellem hjemmearbejde og individuelle virtuelle møder med læreren. I samarbejde med læreren udarbejdes opgaver på baggrund af den enkelte medarbejders behov og arbejdsopgaver. Der arbejdes med mundtlige sprogfærdigheder ved samtaler, præsentationer og rollespil for at træne autentiske situationer sammen med læreren. Det gør undervisningen brugbar og relevant for den enkelte. De virtuelle møder med læreren tilrettelægges, så det passer ind i medarbejdernes øvrige arbejdsopgaver, og selv om de sidder i forskellige afdelinger rundt om i landet, kan de alligevel sagtens mødes med deres lærer, som sidder i København.

Selv om kurset endnu ikke er færdigt, er meldingen fra medarbejderne, at det er sjovt, og at de får nye færdigheder, de kan bruge med det samme.

Skal dine medarbejdere også være bedre til engelsk?
Får dine medarbejdere også flere og flere opgaver på engelsk? Og har de brug for at blive bedre til at tale, læse og skrive engelsk?

VUC-sektoren er klar med kurser i engelsk på alle niveauer, lige fra det helt grundlæggende til gymnasialt niveau.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte VUC ERHVERV, Michael Fjeldsted på 23 99 28 23.

Photo by Chris Benson on Unsplash

Flere gode historier

24. april 2020Engelsktimer i fabrikkens kantine styrker både sprog og sammenhold Ti medarbejdere på grillproducenten Char-Broils fabrik i Laurbjerg har haft engelskundervisning i arbejdstiden i fabrikkens kantine. Underviseren er fra Randers HF & VUC, og forløbet har både givet et bedre sprog, større selvtillid og et stærkere sammenhold, fortæller to af deltagerne.
20. september 2019FVU digital styrker medarbejderens digitale færdigheder FVU digital styrker medarbejdernes digitale færdigheder. "Det er noget, vi allesammen får brug for", siger en deltager på forløbet.
10. september 2019Ordblindeundervisning gav medarbejderne hos Idealcombi selvtillid Ordblinde medarbejdere hos Idealcombi har fået ny selvtillid efter et ordblindekursus hos Thy Mors HF & VUC. De har bl.a. lært at bruge computerprogrammer, der hjælper dem med at læse og stave. Det har gjort hverdagen på arbejdspladsen lettere.