Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Regionale Arbejdsmarkedsråd har fokus på voksen- og efteruddannelse

Overordnede strategier og handlingsplaner: Fokus på rekrutteringsudfordringer og VEU-indsatsen.

Der er i hele landet stadigvæk store udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft, og den seneste rekrutteringssurvey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser  – trods regionale forskelle – stadigvæk store udfordringer på området. Skal virksomhederne fastholde og styrke deres konkurrenceevne er det altafgørende, at alle parter indgår i forpligtende samarbejder omkring opkvalificering af både beskæftigede og ledige.
Landet over er VUC-sektoren opsøgende hos virksomheder, kommuner og regioner i forhold til at præsentere og tilbyde relevant voksen- og efteruddannelse, og er med vores landsdækkende koncept klar til opgaven.

Læs Survey her

Flere gode historier

24. april 2020Engelsktimer i fabrikkens kantine styrker både sprog og sammenhold Ti medarbejdere på grillproducenten Char-Broils fabrik i Laurbjerg har haft engelskundervisning i arbejdstiden i fabrikkens kantine. Underviseren er fra Randers HF & VUC, og forløbet har både givet et bedre sprog, større selvtillid og et stærkere sammenhold, fortæller to af deltagerne.
20. september 2019FVU digital styrker medarbejderens digitale færdigheder FVU digital styrker medarbejdernes digitale færdigheder. "Det er noget, vi allesammen får brug for", siger en deltager på forløbet.
10. september 2019Ordblindeundervisning gav medarbejderne hos Idealcombi selvtillid Ordblinde medarbejdere hos Idealcombi har fået ny selvtillid efter et ordblindekursus hos Thy Mors HF & VUC. De har bl.a. lært at bruge computerprogrammer, der hjælper dem med at læse og stave. Det har gjort hverdagen på arbejdspladsen lettere.