Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Projekt Job i spil

Et landsdækkende kompetenceudviklingsprojekt for jobcentre og a-kasser
VUC-sektoren har fået bevilget midler af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) til et toårigt landsdækkende kompetenceudviklingsprojekt for jobcentre og a-kasser. Midlerne kommer fra Pulje til læse-, skrive- og regneambassadører i jobcentre og a-kasser.

Baggrund for projekt Job i spil
Mere end 600.000 danskere har svært ved at læse og skrive og 500.000 har svært ved at regne. VUC har mange års erfaring med styrkelse af lediges basale færdigheder og med at italesætte og bearbejde de tabuer og barrierer, som ledige i målgruppen ofte har. VUC ser det som et naturligt næste skridt at træde ind i et endnu tættere samarbejde med jobcentre og a-kasser, således at ledige borgere med behov for opkvalificering og efteruddannelse bringes tættere på beskæftigelse og uddannelse.

Formålet med Job i spil
Formålet med projektet Job i spil er at styrke sammenhængen mellem myndighedsvaretagelsen i jobcentre og a-kasser og efteruddannelsesindsatsen via en strategisk landsdækkende kompetenceudviklingsindsats af medarbejderne hos jobcentre og a-kasser.

Projektet sikrer kompetenceudvikling af nøglepersoner hos jobcentre og a-kasser, således at de kan spotte og identificere ledige med læse-, skrive og regnevanskeligheder. Ligeledes skal nøglepersonerne klædes på til at italesætte og bearbejde de tabuer og barrierer, som ledige i målgruppen ofte bærer med sig pga. deres vanskeligheder med at læse, skrive og regne. Nøglepersonerne skal fungere som et ambassadørkorps hos jobcentre og a-kasser, som kan videregive den nye viden til kolleger.

Formålet med projektet er yderligere at udvikle et digitalt kompetenceafklaringsværktøj - Job i spil-spillet - som kan understøtte afklaring af lediges behov for kompetenceudvikling og motivere dem til uddannelse.

Overordnet set vil projektet Job i spil være med til at sikre fokus på vigtigheden af VEU-området, ligesom projektet skal medvirke til at sikre et endnu tættere samarbejde med jobcentre- og a-kasser om at opkvalificere og motivere ledige til videre uddannelse.

STAR har i deres tilsagn lagt vægt på, at projektet er landsdækkende og derved kan sikre en samlet og konsistent tilgang til opkvalificering af indsatsen i jobcentre og a-kasser.

Flere gode historier

Turismeaktører i Nordjylland bliver bedre til tysk
23. september 2020Små turismeaktører i Nordvestjylland går sammen om at blive bedre til tysk Nordvestjylland tiltrækker hvert år millioner af turister, mange af dem er tyskere. For turismeaktørerne er det afgørende at kunne levere et godt serviceniveau og en god kundeoplevelse, og det er derfor en fordel at kunne tysk.
Medarbejderne hos RICOH får undervisning i FVU digital af VUC ERHVERV
15. september 2020Ét kursus blev til tre – VUC har succes med kompetenceudvikling hos Ricoh Tilfældigheder førte til, at serviceteknikerne fra Ricoh kom i gang med et kompetenceudviklingsforløb hos VUC Business Partner i Lyngby. Et kursus i FVU digital, der gav medarbejderne nye digitale kompetencer, blev dog hurtigt så stor en succes, at yderligere to hold startede op. Professionel projektledelse fra VUC, fleksibilitet og kvalitetsundervisning har været nøglen til succes.
Charbroils medarbejdere får undervisning i engelsk af VUC i arbejdstiden
24. april 2020Engelsktimer i fabrikkens kantine styrker både sprog og sammenhold Ti medarbejdere på grillproducenten Char-Broils fabrik i Laurbjerg har haft engelskundervisning i arbejdstiden i fabrikkens kantine. Underviseren er fra Randers HF & VUC, og forløbet har både givet et bedre sprog, større selvtillid og et stærkere sammenhold, fortæller to af deltagerne.