Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Gode råd til at nedbryde uddannelsesbarrierer hos kortuddannede

Thy Mors HF & VUC sætter fokus på at nedbryde uddannelsesbarrierer hos kortuddannede
Thy Mors HF & VUC har i forbindelse med et projekt støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejdet et hæfte med gode råd til, at nedbryde den modstand mod efteruddannelse, der ofte er hos kortuddannede.

Kort om projektet
I projektet er 9 ordblinde blevet interviewet om deres møde med uddannelsessystemet. Der er blevet spurgt ind til, hvordan det opleves at møde ordblindhed på et overordnet plan og om deres møde med voksen-/efteruddannelsessystemet, herunder hvad der har været motivationsfaktorer eller barrierer i forhold til at bruge uddannelsessystemet.

Selv om ordblinde har særlige udfordringer i forhold til at afkode og forbinde skrift og lyd er vurderingen, at deres oplevelser af mødet med uddannelsessystemet er repræsentativt for de fleste læse-, skrive- og regnesvage.

Ved at identificere barrierer eller motivationsfaktorer, har projektet identificeret de aktiviteter/handlinger, som støttepersonerne omkring den ordblinde og den lavtuddannede med fordel kan ændre på, når målet er at motivere til uddannelse.

Hvem henvender hæftet sig til?
Hæftet er målrettet de støttepersoner, der er omkring de kortuddannede, f.eks. mentorer, vejledere, personaleansvarlige og undervisere.

Læs hæftet her:
https://vuc-erhverv.dk/gode-raad-til-at-nedbryde-uddannelsesbarrierer-hos-de-kortuddannede/

Flere gode historier

20. september 2019FVU digital styrker medarbejderens digitale færdigheder FVU digital styrker medarbejdernes digitale færdigheder. "Det er noget, vi allesammen får brug for", siger en deltager på forløbet.
10. september 2019Ordblindeundervisning gav medarbejderne hos Idealcombi selvtillid Ordblinde medarbejdere hos Idealcombi har fået ny selvtillid efter et ordblindekursus hos Thy Mors HF & VUC. De har bl.a. lært at bruge computerprogrammer, der hjælper dem med at læse og stave. Det har gjort hverdagen på arbejdspladsen lettere.
23. maj 2019Ordblindeundervisning gav Jørgen selvtillid Jørgen fra Ambulance Syd fik mere selvtillid af ordblindeundervisning hos VUC.