Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Gode råd til at nedbryde uddannelsesbarrierer hos kortuddannede

Thy Mors HF & VUC sætter fokus på at nedbryde uddannelsesbarrierer hos kortuddannede
Thy Mors HF & VUC har i forbindelse med et projekt støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udarbejdet et hæfte med gode råd til, at nedbryde den modstand mod efteruddannelse, der ofte er hos kortuddannede.

Kort om projektet
I projektet er 9 ordblinde blevet interviewet om deres møde med uddannelsessystemet. Der er blevet spurgt ind til, hvordan det opleves at møde ordblindhed på et overordnet plan og om deres møde med voksen-/efteruddannelsessystemet, herunder hvad der har været motivationsfaktorer eller barrierer i forhold til at bruge uddannelsessystemet.

Selv om ordblinde har særlige udfordringer i forhold til at afkode og forbinde skrift og lyd er vurderingen, at deres oplevelser af mødet med uddannelsessystemet er repræsentativt for de fleste læse-, skrive- og regnesvage.

Ved at identificere barrierer eller motivationsfaktorer, har projektet identificeret de aktiviteter/handlinger, som støttepersonerne omkring den ordblinde og den lavtuddannede med fordel kan ændre på, når målet er at motivere til uddannelse.

Hvem henvender hæftet sig til?
Hæftet er målrettet de støttepersoner, der er omkring de kortuddannede, f.eks. mentorer, vejledere, personaleansvarlige og undervisere.

Læs hæftet her:
https://vuc-erhverv.dk/gode-raad-til-at-nedbryde-uddannelsesbarrierer-hos-de-kortuddannede/

Flere gode historier

Turismeaktører i Nordjylland bliver bedre til tysk
23. september 2020Små turismeaktører i Nordvestjylland går sammen om at blive bedre til tysk Nordvestjylland tiltrækker hvert år millioner af turister, mange af dem er tyskere. For turismeaktørerne er det afgørende at kunne levere et godt serviceniveau og en god kundeoplevelse, og det er derfor en fordel at kunne tysk.
Medarbejderne hos RICOH får undervisning i FVU digital af VUC ERHVERV
15. september 2020Ét kursus blev til tre – VUC har succes med kompetenceudvikling hos Ricoh Tilfældigheder førte til, at serviceteknikerne fra Ricoh kom i gang med et kompetenceudviklingsforløb hos VUC Business Partner i Lyngby. Et kursus i FVU digital, der gav medarbejderne nye digitale kompetencer, blev dog hurtigt så stor en succes, at yderligere to hold startede op. Professionel projektledelse fra VUC, fleksibilitet og kvalitetsundervisning har været nøglen til succes.
Charbroils medarbejdere får undervisning i engelsk af VUC i arbejdstiden
24. april 2020Engelsktimer i fabrikkens kantine styrker både sprog og sammenhold Ti medarbejdere på grillproducenten Char-Broils fabrik i Laurbjerg har haft engelskundervisning i arbejdstiden i fabrikkens kantine. Underviseren er fra Randers HF & VUC, og forløbet har både givet et bedre sprog, større selvtillid og et stærkere sammenhold, fortæller to af deltagerne.