Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Nu taler alle dansk hos Berendsen

Et efteruddannelsesforløb hos HF & VUC Nordsjælland har givet tekstilvirksomheden Berendsen i Hillerød gode værktøjer til at undgå spild og fejl

Uddannelse er vejen til succes. Det er måske lidt af en kliché, men for Berendsen i Nordsjælland er det også en velafprøvet sandhed. Igennem flere år har man i samarbejde med HF & VUC Nordsjælland satset på efteruddannelse af medarbejdere. Særligt afgørende for den interne kommunikation er sprog. Kvalitets- og miljøkoordinator hos Berendsen, Søren Hjørringgaard er glad for den udvikling, Berendsen har været igennem.

”Uddannelsesforløbet hos HF & VUC Nordsjælland har givet os medarbejdere, som er dygtigere til dansk”, siger Søren Hjørringgaard. ”98% af vores medarbejdere har udenlandsk baggrund. Tidligere har vi haft en blanding af tysk og engelsk, og det har været dyrt og meget upraktisk. Efterudannelse har gjort os til en dansk arbejdsplads. Nu taler alle dansk i kantinen, på møder osv.”

“Uddannelsesforløbet hos HF & VUC Nordsjælland har 
givet os medarbejdere, som er dygtigere til dansk”

Søren Hjørringgaard / Kvalitets- og miljøkoordinator

Medarbejdere er eksperter

For Søren Hjørringgaard er det vigtigt, at kommunikationen går flere veje. ”Det er selvfølgelig et afgørende mål, at medarbejderne forstår beskeder og information fra ledelsen. Men det er faktisk lige så vigtigt, at vi forstår dem”, fortæller Søren Hjørringgaard. ”Vores medarbejdere er vores eksperter i produktionen. Derfor vil vi gerne i dialog med dem. Vi vil meget nødig gå glip af, hvad de har at fortælle. Derfor er sproget så utroligt vigtigt. Når vi så bygger ovenpå med faglige kurser, så har vi virkelig et godt værktøj til at undgå spild og fejl. Fordi vi spørger dem: ”Hvad er smart?” -Vi tror virkelig på at inddrage vores medarbejdere.”

Udgiftsneutral undervisning

For Berendsen har det været en ekstra gevinst, at forløbene ikke har kostet dem noget fordi virksomheden udnytter de naturlige sæsonudsving. Søren Hjørringgaard siger: ”Hvis man ser isoleret på vores lavsæson, har vi faktisk lidt for mange medarbejdere. Men vi opkvalificerer i lavsæsonen, og starter højsæsonen med endnu dygtigere medarbejdere. Alle er motiverede og klar til at have travlt. Det er en virkelig god oplevelse. Desuden er der SVU-støtte og refusion fra kompetencefonde. Så samlet set er det hele faktisk udgiftsneutralt”, fortæller Søren Hjørringgaard.

Flere gode historier

24. april 2020Engelsktimer i fabrikkens kantine styrker både sprog og sammenhold Ti medarbejdere på grillproducenten Char-Broils fabrik i Laurbjerg har haft engelskundervisning i arbejdstiden i fabrikkens kantine. Underviseren er fra Randers HF & VUC, og forløbet har både givet et bedre sprog, større selvtillid og et stærkere sammenhold, fortæller to af deltagerne.
20. september 2019FVU digital styrker medarbejderens digitale færdigheder FVU digital styrker medarbejdernes digitale færdigheder. "Det er noget, vi allesammen får brug for", siger en deltager på forløbet.
10. september 2019Ordblindeundervisning gav medarbejderne hos Idealcombi selvtillid Ordblinde medarbejdere hos Idealcombi har fået ny selvtillid efter et ordblindekursus hos Thy Mors HF & VUC. De har bl.a. lært at bruge computerprogrammer, der hjælper dem med at læse og stave. Det har gjort hverdagen på arbejdspladsen lettere.