Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

NCC Industry Asfalt undgår vinterfyring

Hos NCC Industry Asfalt kan vintermånederne være en stille periode. Ofte betyder det, at medarbejderne bliver hjemsendt. I år har NCC Industry Asfalt valgt at gribe situationen anderledes an.

NCC Industry Asfalt så et behov for at opkvalificere medarbejderne inden for matematik og digitale færdigheder. Det var derfor nærliggende at bruge den stille periode på efteruddannelse frem for at vinterfyre folk. Det er en løsning, der gavner alle: NCC Industry Asfalt beholder deres gode medarbejdere i en tid, hvor det kan være svært at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Medarbejderne får nye kompetencer, og de undgår vinterfyring.

14 asfaltmedarbejdere fra NCC Industry Asfalts afdelinger på Sjælland og Fyn har som led i tiltaget været i gang med efteruddannelse de seneste 5 uger. De 3 af ugerne har budt på kurser i matematik og digitale færdigheder hos HF & VUC FYN. Selv om det for nogle er uvant at bruge computer og regneark, er de gået til opgaven med gåpåmod. Alle er da også enige om, at de har fået noget ud af undervisningen, både fagligt og socialt. For NCC Industry Asfalt har det været vigtigt, at efteruddannelsesforløbet også skulle bidrage med socialt sammenhold, hvor medarbejderne fra afdelingerne på Sjælland og Fyn lærte hinanden bedre at kende. Deltagerne fortæller da også, at de har været sjovt at udveksle erfaringer med kolleger fra en anden afdeling.

For deltagerne har det betydet meget, at de ikke skulle vinterfyres. At de fik mulighed for at være sammen med kollegerne på en ny måde og samtidig lære noget, de kan bruge både på arbejdet og privat, ja det er bestemt også værd at tage med. Som en deltager siger: “Vi kan jo altid lære noget nyt”.

Flere gode historier

24. april 2020Engelsktimer i fabrikkens kantine styrker både sprog og sammenhold Ti medarbejdere på grillproducenten Char-Broils fabrik i Laurbjerg har haft engelskundervisning i arbejdstiden i fabrikkens kantine. Underviseren er fra Randers HF & VUC, og forløbet har både givet et bedre sprog, større selvtillid og et stærkere sammenhold, fortæller to af deltagerne.
20. september 2019FVU digital styrker medarbejderens digitale færdigheder FVU digital styrker medarbejdernes digitale færdigheder. "Det er noget, vi allesammen får brug for", siger en deltager på forløbet.
10. september 2019Ordblindeundervisning gav medarbejderne hos Idealcombi selvtillid Ordblinde medarbejdere hos Idealcombi har fået ny selvtillid efter et ordblindekursus hos Thy Mors HF & VUC. De har bl.a. lært at bruge computerprogrammer, der hjælper dem med at læse og stave. Det har gjort hverdagen på arbejdspladsen lettere.