Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

HF&VUC NORD har strategisk fokus på målrettet opkvalificering

Danmarks Evalueringsinstitut anbefaler i rapport øget fokus fra både virksomheder og medarbejdere.

HF&VUC NORD har i lighed med resten af VUC-sektoren siden starten af 2019 haft øget fokus på voksen- og efteruddannelsesområdet. Dette har betydet en kraftig stigning i antallet af virksomheder og medarbejdere, der har modtaget undervisning i almene færdigheder som læsning, matematik, engelsk og digital.
Det styrker både den enkelte medarbejder og virksomhedens samlede konkurrenceevne, hvilket er en nødvendighed for at klare sig i den rivende udvikling, som virksomhederne oplever.

Læs mere her

Flere gode historier

20. september 2019FVU digital styrker medarbejderens digitale færdigheder FVU digital styrker medarbejdernes digitale færdigheder. "Det er noget, vi allesammen får brug for", siger en deltager på forløbet.
10. september 2019Ordblindeundervisning gav medarbejderne hos Idealcombi selvtillid Ordblinde medarbejdere hos Idealcombi har fået ny selvtillid efter et ordblindekursus hos Thy Mors HF & VUC. De har bl.a. lært at bruge computerprogrammer, der hjælper dem med at læse og stave. Det har gjort hverdagen på arbejdspladsen lettere.
23. maj 2019Ordblindeundervisning gav Jørgen selvtillid Jørgen fra Ambulance Syd fik mere selvtillid af ordblindeundervisning hos VUC.