Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Landsdækkende fjernundervisning – VUC hjælper med at søge løntabsgodtgørelse

Midt i denne conoravirustid står 69 VUC’er sammen om at levere fjernundervisning i hele landet. Uanset hvilket VUC og hvor mange VUC’er, som skal samarbejde om et fjernundervisningsforløb, så vil det være samme høje undervisningsniveau, som kursisten og virksomheden vil opleve.

VUC ERHVERV opfordrer virksomhederne til at bruge den mulighed, der ligger i at uddanne personalet, som ellers skulle sendes hjem eller fyres. Ved at tage Forberedende Voksenundervisning (FVU) vil lønnen bliver refunderet til virksomheden via SVU og eventuelt kompetencemidler, som virksomheden kan søge.

Dette vil nedbringe lønudgiften for virksomheden, højne vidensniveauet hos den enkelte medarbejder samt sikre, at medarbejderen bliver på virksomheden og ikke finder et andet job i mellemtiden.

Vores undervisning i denne tid er fjernundervisning og derfor smittefri. Vi kan sidde hjemme sammen med familien og følge undervisningen.

Undervisningen i FVU er gratis og det eneste som kræves er en PC/tablet.

VUC-sektoren har en række fag som fjernundervisningskurser, men i denne tid har vi fokus på FVU fagene. Tjek www.vuc-erhverv.dk for at få mere information.

For spørgsmål kontakt: Michael Fjeldsted, VEU-chef for VUC ERHVERV, 23 99 28 23 / mfj@vuc-erhverv.dk

Flere gode historier

20. september 2019FVU digital styrker medarbejderens digitale færdigheder FVU digital styrker medarbejdernes digitale færdigheder. "Det er noget, vi allesammen får brug for", siger en deltager på forløbet.
10. september 2019Ordblindeundervisning gav medarbejderne hos Idealcombi selvtillid Ordblinde medarbejdere hos Idealcombi har fået ny selvtillid efter et ordblindekursus hos Thy Mors HF & VUC. De har bl.a. lært at bruge computerprogrammer, der hjælper dem med at læse og stave. Det har gjort hverdagen på arbejdspladsen lettere.
23. maj 2019Ordblindeundervisning gav Jørgen selvtillid Jørgen fra Ambulance Syd fik mere selvtillid af ordblindeundervisning hos VUC.