Bliv bedre til matematik

Find det niveau, der passer dig herunder

Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Grundlæggende færdigheder
(fvu matematik)

Hvad er undervisning i grundlæggende færdigheder?
Undervisning i grundlæggende færdigheder inden for matematik kaldes for forberedende voksenundervisining (fvu matematik). Undervisningen tager udgangspunkt i eksempler fra medarbejdernes hverdag.

Der findes 2 trin.

I undervisningen får medarbejderne mulighed for at arbejde med talforståelse, regning og grundlæggende matematiske begreber. De får færdigheder i at anvende tal og matematik i hverdagen. De bliver bedre til at lægge sammen, trække fra og dividere, og de lærer at forstå og regne med brøker og procenter. De lærer også at arbejde med areal, rummål og statistik.

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?
Fremtidens arbejdsmarked stiller krav til, at medarbejderne kan regne. En investering i opkvalificering af medarbejdernes kompetencer i matematik vil betyde, at medarbejderne får lettere ved at løse deres arbejdsopgaver og omstille sig til nye. Samtidig opnår virksomheden højere kvalitet og mere effektivitet i opgaveløsningen.

Nye kompetencer giver glade medarbejdere med højere livskvalitet. Medarbejderne får mere selvtillid, mod på nye arbejdsopgaver og efteruddannelse. Måske kan de nu også hjælpe børnene med lektierne.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?
Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i virksomhedens behov og medarbejderens dagligdag. Undervisningen er tilpasset jeres branche og den enkelte medarbejders niveau.

Optagelseskrav
Inden medarbejderne starter, giver VUC deres kompetencer og niveau et tjek. Det gør vi for at sikre, at medarbejderne er i målgruppen for undervisningen og for at de bliver tilbudt den rette undervisning. Tjekket kaldes på fagsprog en screening, og den foregår på virksomheden.

Giver fvu matematik adgang til anden uddannelse?
En bestået prøve i fvu matematik trin 2 svarer i sværhedsgrad til prøven i matematik i 9. klasse (folkeskolens afgangsprøve). Består man fvu matematik trin 2, opfylder man et af kravene til optagelse på grundforløb til en erhvervsuddannelse. Man skal dog også bestå fvu læsning trin 4.

Det praktiske

Hvor lang tid varer et kursus?
Hvert af de 2 trin har et omfang på 30-60 timer. Undervisningen kan tilrettelægges som et intensivt forløb eller over en længere periode.

Hvor foregår undervisningen?
Undervisningen kan foregå hos jer på virksomheden, hos os på VUC eller i nogle tilfælde online.

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage.

Læs mere om mulighed for løntabsgodtgørelse og støtte via kompetencefonde her.

Hvordan kommer vi i gang?
Hvis du vil høre mere om mulighederne for undervisning, skal du kontakte jeres lokale VUC.

Forløbet

  1. Indledende møde på virksomheden
  2. Planlægningsmøde på virksomheden
  3. Informationsmøde for medarbejderne
  4. Tjek af medarbejdernes færdigheder
  1. Ansøgning om løntabsgodtgørelse
  2. Undervisning
  3. Evaluering

Hos VUC kan du få undervisning i matematik på alle niveauer