Matematik

Find det niveau, der passer dig herunder

Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Grundlæggende matematik
(FVU matematik)

Hvad er undervisning i grundlæggende matematik?
Undervisning i grundlæggende matematik gør medarbejderne bedre til at forstå og bruge tal i hverdagen.

Medarbejderne arbejder med tal, de kender fra deres hverdag.

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?
Mange arbejdsopgaver i dag kræver, at man kan regne. Medarbejderne skal bl.a. kunne udfylde timesedler, og de skal kunne aflæse tal i tabeller og skemaer. Mange skal også kunne beregne mængder og forbrug, og de skal kunne aflæse ordre- og følgesedler. Når medarbejderne har styr på det med tallene, kan det være med til at sikre, at arbejdsopgaver bliver udført både hurtigere og mere korrekt. Det aflæses på virksomhedens bundlinje.

Bedre færdigheder i regning er også med til at sikre, at medarbejderne øger deres værdi for virksomheden og dem selv. De får lettere ved at omstille sig til nye arbejdsopgaver, og de får et større udbytte af anden opkvalificering. Det er med til at booste virksomhedens konkurrenceevne.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?
Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i virksomhedens behov og medarbejderens hverdag. Undervisningen er tilpasset jeres branche og den enkelte medarbejders niveau.

Vi anvender materialer fra virksomheden, f.eks. timesedler, ordresedler, tabeller og skemaer. IT er en naturlig del af undervisningen.

Optagelseskrav
Inden medarbejderne starter, giver VUC deres kompetencer og niveau et tjek. Det gør vi for at sikre, at medarbejderne bliver tilbudt den rette undervisning.

Giver FVU matematik adgang til anden uddannelse?
Med en bestået prøve på trin 2 opfylder man et af kravene til optagelse på grundforløb 2 på en erhvervsuddannelse.

Det praktiske

Hvor lang tid varer et kursus?
Der findes 2 trin, som hver har et omfang på 30-60 timer.

Undervisningen kan tilrettelægges som et intensivt forløb eller over en længere periode. Hvis I vil søge løntabsgodtgørelse, skal I dog have minimum 3 timers undervisning om ugen.

Hvor foregår undervisningen?
Undervisningen kan foregå hos jer på virksomheden, hos os på VUC eller i nogle tilfælde online.

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage.

Mulighed for økonomisk støtte
Læs mere om mulighed for løntabsgodtgørelse og støtte via kompetencefonde HER.

Hvordan kommer vi i gang?
Hvis du vil høre mere om mulighederne for undervisning, skal du kontakte dit lokale VUC.

Du finder dit lokale VUC HER

Forløbet

  1. Indledende møde på virksomheden
  2. Planlægningsmøde på virksomheden
  3. Informationsmøde for medarbejderne
  4. Tjek af medarbejdernes færdigheder
  1. Ansøgning om løntabsgodtgørelse
  2. Undervisning
  3. Evaluering

Hos VUC kan du få undervisning i matematik på alle niveauer