Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Videre- og efteruddannelsessektoren bør være jubelglade for Industriens overenskomst

Det øgede og fremadrettede fokus på at sikre virksomheder og medarbejdere nye kompetencer, giver øgede forventninger til udbydere af undervisning på VEU-området. 

Måske som opfølgning på tre-partsaftalen i 2017, har Industriens overenskomst for alvor sat videre- og efteruddannelse på deres dagsorden. Overenskomsten forbedrer uddannelsesmuligheder for virksomhedernes medarbejdere, og giver også øgede muligheder for uddannelse i opsigelsesperioden.

Vi ser et tydeligt tegn på, at både arbejdsgiver og lønmodtager ser nødvendigheden i videreuddannelse for at forblive konkurrencedygtige og for at holde medarbejderne på arbejdsmarkedet. Hvis en medarbejder kommer i en situation hvor et jobskifte er nødvendigt, er videreuddannelse en vitalt mulighed for igen at komme ind på arbejdsmarkedet. Argumenter som bliver mere og mere tydelige på arbejdsmarkedet, da kravene til konstant udvikling og konkurrenceevne øges dagligt.

Læs mere her

Flere gode historier

20. september 2019FVU digital styrker medarbejderens digitale færdigheder FVU digital styrker medarbejdernes digitale færdigheder. "Det er noget, vi allesammen får brug for", siger en deltager på forløbet.
10. september 2019Ordblindeundervisning gav medarbejderne hos Idealcombi selvtillid Ordblinde medarbejdere hos Idealcombi har fået ny selvtillid efter et ordblindekursus hos Thy Mors HF & VUC. De har bl.a. lært at bruge computerprogrammer, der hjælper dem med at læse og stave. Det har gjort hverdagen på arbejdspladsen lettere.
23. maj 2019Ordblindeundervisning gav Jørgen selvtillid Jørgen fra Ambulance Syd fik mere selvtillid af ordblindeundervisning hos VUC.