Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Deltagerantallet på FVU fordoblet
på ti år

Selvom der fortsat er langt igen, før alle voksne har gode basale færdigheder, deltager flere voksne i FVU i dag end for ti år siden. Trods den positive udvikling, er der altså fortsat mange voksne med svage basale færdigheder, som ikke bruger FVU. 

Der ligger fortsat et stort stykke arbejde foran udbydere af voksen- og efteruddannelse. Mange danske medarbejdere med læse-, skrive-, og regnevanskeligheder gør nemlig ikke brug af tilbudene på området, og VUC-sektoren har derfor ekstra fokus på samarbejdet med virksomheder og medarbejderrepræsentanter for at sikre, at mulighederne for undervisning bliver kendte og resulterer i konkret undervisning.

Skal virksomhederne fortsat kunne fastholde deres konkurrenceevne, er det afgørende at medarbejderne løbende får øget deres kompetencer på både det fag-faglige og almene område. Et stærk og øget fokus på VEU-området er derfor en klar forventning til alle involverede parter.

Læs EVA´s rapport HER

Flere gode historier

20. september 2019FVU digital styrker medarbejderens digitale færdigheder FVU digital styrker medarbejdernes digitale færdigheder. "Det er noget, vi allesammen får brug for", siger en deltager på forløbet.
10. september 2019Ordblindeundervisning gav medarbejderne hos Idealcombi selvtillid Ordblinde medarbejdere hos Idealcombi har fået ny selvtillid efter et ordblindekursus hos Thy Mors HF & VUC. De har bl.a. lært at bruge computerprogrammer, der hjælper dem med at læse og stave. Det har gjort hverdagen på arbejdspladsen lettere.
23. maj 2019Ordblindeundervisning gav Jørgen selvtillid Jørgen fra Ambulance Syd fik mere selvtillid af ordblindeundervisning hos VUC.