VUC ERHVERV 's organisering

VUC ERHVERV's organisering

Sammen er vi stærke. Derfor har VUC ERHVERV et tæt, koordineret samarbejde for at kunne levere det bedst mulige produkt og den bedst mulige service til vores kunder.

VUC ERHVERV repræsenterer VUC-sektoren på området for voksen- og efteruddannelse (VEU).

Det lokale VUC’s arbejde understøttes af det regionale VEU-samarbejde i de 5 regioner. På nationalt plan støtter VUC ERHVERV op og har bl.a. dialog med landsdækkende virksomheder og organisationer.

Styregruppen består af VUC-sektorens direktører/rektorer, som sætter den strategiske kurs for VUC ERHVERV. Forretningsudvalget består af en VUC-repræsentant for hver region samt fra værtsinstitutionen (HF & VUC FYN). Forretningsudvalgets opgave er bl.a. at følge forsyningssikkerheden på VEU-aktiviteter, udstikke rammerne for og prioritere driften i samarbejdet.

Det regionale koordinationsforum er medlemmerne repræsenteret ved de 5 regioner. Dette forum har fokus på de mere praktiske opgaver, og fungerer som sparring til VUC ERHVERV sekretariatet.

Af modellen fremgår tydeligt, at vi er mange, som er involveret i VEU-samarbejdet. Vores organisering skaber plads til dialog og samarbejde på lokalt, regionalt og nationalt niveau til en af de store og vigtige samfundsopgaver. Læs mere om VUC ERHVERV

Billede af VUC ERHVERVs organisering