COVID-19 retningslinjer

COVID-19 retningslinjer for VEU-aktiviteter

VUC ERHVERV følger myndighedernes retningslinjer og anbefalinger for håndtering af COVID-19. VEU-aktivitet tilrettelægges med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens og Undervisningsministeriets vejledninger. Vi ønsker at skabe et trygt undervisningsmiljø.

Tiltag i forbindelse med screeninger og undervisningsaktiviteter på virksomheder:

Grundig afspritning af kontaktflader
Vi har fokus på afspritning af kontaktflader, både når vi er til stede på virksomheden, og når medarbejderne kommer hos VUC.

Ekstra opmærksomhed omkring afstand
Vi har opmærksomhed på at overholde minimum 1 meters afstand mellem kursister og i visse situationer 2 meter mellem underviser og kursister. Afstandskravet kan i særlige tilfælde fraviges, og vi vil her have ekstra fokus på at forhindre kontaktsmitte.

Fokus på sygdom og symptomer
VUC’s medarbejdere foretager ikke screeninger/undervisning, hvis de er syge eller udviser symptomer på sygdom. Det forventes også, at kursister møder op uden sygdom eller symptomer på sygdom.

Tilrettelæggelse efter virksomhedens interne procedure for COVID-19 håndtering
Hvis den enkelte virksomhed/organisation følger særlige procedurer i forbindelse med håndtering af COVID-19, vil VUC ERHVERV forsøge at imødekomme disse. Det aftales i så fald separat med virksomheden, hvilke særlige forholdsregler der skal tages, f.eks. i forhold til underviseres brug af værnemidler.

Procedure
Inden der igangsættes screening eller opstart af undervisning, informeres den involverede virksomhed eller organisation om ovenstående. Hvis der er behov for yderligere tiltag, aftales det med den enkelte virksomhed eller organisation.

Børne- og undervisningsministeriets retningslinjer for COVID-19

Sundhedsstyrelsens information om COVID-19

Ofte stillede spørgsmål - VUC ERHVERV

Covid-19 retningslinjer - beskyt dig selv og andre