Undervisning for virksomheder hos VUC
1. marts 2023Flere medarbejderne skal tilbydes efteruddannelse For mange virksomheder er det kun muligt at sende 1-2 deltagere til de enkelte fag på det almene område. Det vil VUC’erne i region Syddanmark gøre noget ved. I fællesskab vil skolerne gøre det muligt at tilgå undervisning på tværs af regionen og uden stort tidsspilde med transport. ...
6. februar 2023Projekt Update 2 Upgrade Stærkt partnerskab styrker indsatsen for ledige og beskæftigede Projektet Update 2 Upgrade har fokus på, at et kompetenceløft kan være med til at skabe værdi for både den enkelte og for virksomheder og arbejdspladser. Konsulentteamet bag projektet har fokus på at inspirere og motivere ledige og beskæftigede til at deltage i efteruddannelse. ...
12. december 2022Hjemsendelser afløst af opkvalificering Jammerbugt Kommune viser vejen. Normalt hjemsendes en stor gruppe sæsonansatte medarbejdere d.1. november. Men i år er hjemsendelse udskudt med 6 uger. Et stort skoleprojekt skal opkvalificere sæsonansatte og ledige, og ruste dem til fremtidige krav eller gøre dem klar til yderligere uddannelse. ...
8. november 2022Partnerskaber for fremtiden Målgruppen for Voksen- og efteruddannelse på det almene område er desværre stadigvæk stor. Dette giver både private og offentlige virksomheder udfordringer i det daglige arbejde, hvor ikke mindst globaliseringen, digitaliseringen og indsatserne for grøn omstilling kræver nye kompetencer. Årets VUC ERHVERV Konference havde partnerskaber som tema. ...
Biler hos autoforhandler
1. september 2022Uddannelser til fremtidens Autobranche I samarbejde med Dansk Metal og AutoBranchen Danmark, har VUC-sektoren de sidste godt 2,5 år afviklet det fælles projekt ”Uddannelser til fremtidens Autobranche. Erfaringerne viser med al tydelighed, at tæt samarbejde og partnerskaber er vejen frem. ...
29. marts 2022Bredt partnerskab sikrer efteruddannelse i Midt- og Vestjylland Gennem institutionssamarbejdet KompetencePartner MidtVest gennemfører VUC-sektoren i samarbejde med erhvervsskolerne, jobcentre og fagbevægelsen projektet ”Motivation og færdigheder”. Samarbejdet viser tydeligt, at partnerskaber på VEU-området vejen frem. ...
11. marts 2022Asfaltarbejdere på skolebænken hos VUC Et hold asfaltarbejdere har netop afsluttet et seks ugers skoleforløb med to uger på Mercantec i Ulfborg og fire uger på Randers HF & VUC som en del af projektet ”Asfaltskolen”. ”Det har været et super fint forløb,” fortæller 27-årige Simon Degn uden for klasselokalet på Randers HF & VUC. ...
23. februar 2022Langtidsplanlægning til gavn for virksomheder og medarbejdere I samarbejde med Asfaltindustrien og 3F – Fagligt Fælles Forbund har VUC-sektoren sammen med AMU-udbydere igen i denne sæson afviklet vinterkurser for medarbejderne i dansk, matematik, IT og engelsk samt kurser for ordblinde. ...
27. maj 2021Uddannelsespiloter motiverer hærens medarbejdere til kompetenceudvikling Hæren bruger uddannelsespiloter til at understøtte og motivere medarbejderne. Uddannelsespiloterne har deres virke på de enkelte tjenestesteder og er blevet opkvalificeret til denne opgave af Aalborg Handelsskole, som står for kurset. ...
27. maj 2021Projekt ”Klar til i morgen” hos Forsvarets vedligeholdelsestjeneste I 2019 startede Forsvarets vedligeholdelsestjeneste projektet Klar til i morgen som en fælles indsats for at opkvalificere medarbejderes basale færdigheder. Det skulle imidlertid vise sig også at få stor betydning for arbejdsmiljø og succeser i privatlivet. ...