Nyttig viden og links

Vil du vide endnu mere om voksen- og efteruddannelse og økonomien i forbindelse hermed? Vi har samlet en række links, som kan hjælpe dig.

Voksenuddannelse.dk
På voksenuddannelse.dk kan du få et overblik over alle uddannelsestyper for voksne. Du kan også læse mere om hvilke typer af voksen- og efteruddannelse, der er relevante for dine medarbejdere. Voksenuddannelse.dk giver dig samtidig et overblik over mulighederne for økonomisk tilskud og støtte, når dine medarbejdere skal på efteruddannelse.
www.voksenuddannelse.dk

eVejledning.dk
eVejledning er et tilbud til alle, der har brug for vejledning om uddannelse og job. eVejledning har åbent dag, aften og weekend. eVejledning kan svare på spørgsmål om ungdomsuddannelse, videregående uddannelse samt efter- og videreuddannelse. eVejledning kan også hjælpe dig med at få overblik og idéer til uddannelsesvalg.
www.ug.dk/evejledning

Uddannelssesguiden
På Uddannelsesguiden kan du finde information om uddannelse og kurser for voksne.
www.ug.dk/efteruddannelse

Økonomi

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Her kan du finde viden om løntabsgodtgørelse. Læs mere om, hvad SVU er, hvem der kan få SVU og hvad du som arbejdsgiver skal gøre, hvis en medarbejder skal på kursus, der er SVU-berettiget.
Læs mere på www.svu.dk

Kompetencefonde
Medarbejdere og virksomheder kan i en del tilfælde søge om tilskud til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse via en kompetencefond.

Midlerne fra kompetencefondene kommer fra overenskomstmidler. Der findes ikke en komplet liste over kompetencefonde, så det er vigtigt, at du kontakter din arbejdsgiverorganisation, hvis du vil vide mere om kompetencefonde inden for dit område.


VUC leverer almene og fleksible kompetenceløft