Bliv bedre til det digitale

Har virksomheden afdelinger flere steder i landet, koordinerer VUC undervisningen.

Det betyder, at dine medarbejderne altid bliver undervist ud fra samme koncept.

Læs mere

Grundlæggende færdigheder (fvu digital)

Hvad er undervisning i fvu digital?
Undervisning i grundlæggende færdigheder inden for digital kaldes for forberedende voksenundervisning (fvu digital). Undervisningen tager udgangspunkt i eksempler fra medarbejdernes hverdag, bl.a. deres arbejdsopgaver, virksomhed og branche.

For at deltage i fvu digital, skal man være i job og have behov for at styrke sine digitale færdigheder.

Der findes i alt 3 trin. Der kræves ingen digitale forkundskaber for at kunne starte på trin 1.

På kurset bliver medarbejderne fortrolige med at bruge it på jobbet. De lærer at bruge pc, iPad eller andre it-værktøjer, og de lærer at bruge mobil og pc som redskaber til at læse, skrive og regne. Der er fokus på at blive bedre til at løse arbejdsopgaver via it, f.eks. at besvare mails og søge informationer samt arbejde med tekst- og databehandling. Man får også en forståelse for digital sikkerhed og persondata.

Hvad får medarbejderne og virksomheden ud af at deltage?
Det moderne samfund er i stigende grad baseret på anvendelse af digitale løsninger. Det gælder ikke mindst arbejdsmarkedet. Det stiller derfor krav til medarbejderne om at have de nødvendige færdigheder til at kunne anvende digitale værktøjer. En investering i opkvalificering af medarbejdernes digitale kompetencer vil betyde, at medarbejderne får lettere ved at løse deres arbejdsopgaver og omstille sig til nye. Samtidig opnår virksomheden højere kvalitet og mere effektivitet i opgaveløsningen.

Nye kompetencer giver glade medarbejdere med højere livskvalitet. Medarbejderne får mere selvtillid, mod på nye arbejdsopgaver og efteruddannelse. De får også lettere ved at bruge digitale værktøjer i deres privatliv.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?
Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i virksomhedens behov og medarbejderens dagligdag. Undervisningen er tilpasset jeres branche og den enkelte medarbejders niveau.

Medarbejderne kan f.eks. arbejde med at læse og forstå faglige instruktioner, skemaer og informationsmateriale. Typisk arbejdes der også med at formulere beskeder, mails og andet skriftligt materiale.

Optagelseskrav
Inden medarbejderne starter, giver VUC deres kompetencer og niveau et tjek. Det gør vi for at sikre, at medarbejderne er i målgruppen for undervisningen og for at de bliver tilbudt den rette undervisning. Tjekket kaldes på fagsprog en screening, og den foregår på virksomheden.

Det praktiske

Hvor lang tid varer et kursus?
Hvert af de 3 trin har et omfang på 20-30 timer. Undervisningen kan tilrettelægges som et intensivt forløb eller over en længere periode.

Hvor foregår undervisningen?
Undervisningen kan foregå hos jer på virksomheden eller hos os på VUC.

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage.

Læs mere om mulighed for løntabsgodtgørelse og mulighed for støtte via kompetencefonde her.

Hvordan kommer vi i gang?
Hvis du vil høre mere om mulighederne for undervisning, skal du kontakte dit lokale VUC.

Forløbet

  1. Indledende møde på virksomheden
  2. Planlægningsmøde på virksomheden
  3. Informations,øde for medarbejderne
  4. Tjek af medarbejdernes færdigheder
  1. Ansøgning om løntabsgodtgørelse
  2. Undervisning
  3. Evaluering

Bliv fortrolig med at bruge IT på jobbet