Positiv udvikling på positivlisterne

VUC-sektoren mener, at de almene fag skal have en plads på den landsdækkende positivliste, da fagene hæver udbyttet af de mere fagfaglige kurser.

Kan fjernundervisning erstatte ordinær undervisning på VEU-området?

Siden Covid-19 lukkede Danmark ned, har både kursister og lærere gjort brug af diverse digitale platforme. Holdningerne til fjernundervisning og generel brug af digitale løsninger blev pludselig mange – og set med vores øjne, for en dels vedkommende polariserede og unuancerede.

Livslang læring – er det også nødvendigt?

Flere jobskift kan medføre et større behov for efter- og videreuddannelse. Behovet for konstant opdateret viden mht. digitalisering er vedvarende i fremtiden. Vi skal med andre ord lære hele livet.

Gør brug af efteruddannelsesmulighederne

For både virksomheder og uddannelsessektor bør situationen omkring covid-19 være et wakeup-call til fremover at være forberedte på pludselige økonomiske, strukturelle eller samfundsmæssige forandringer, der har indflydelse på beskæftigelsessituationen i Danmark.